Timrets mervärdeskedja

Palmako ingår i Lemeks Grupp

AS Lemeks grundades 1993 i syfte att skapa ett modernt landsomfattande skogsföretag som kan utgöra en bas för etablering av en träindustri som värdesätter inhemskt virke.

Idag har Lemeks Grupp utvecklats till Estlands största skogsnäringsföretag som är baserat på estniskt kapital och som driver framgångsrik verksamhet såväl inom träförädling och virkeshandel som inom jordbruk. 35 dotter- och intressebolag ger arbete till mer än 1000 personer i Estland, Lettland, Sverige, Norge, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA.

Medlemskap i Lemeks Gruppen stödjer Palmako såväl i finansstyrning som i IT- och personalstyrning. Dessutom ger det en utmärkt möjlighet till att växla värdefull information och erfarenheter med andra specialister inom samma bransch. Egna sågverk som ingår i gruppens värdekedja säkrar tillgången till råmaterial även under tuffare perioder.

Mera information om Lemeks Gruppen hittar du på webbsidan www.lemeks.ee.

Vår mervärdeskedja börjar i de estniska skogarna där vi anordnar årliga skogsplanteringsevenemang för att bidra till en kontinuerlig skogstillväxt.

Vi förvaltar våra skogar välbetänkt, vilket säkerställer hållbarheten för de estniska skogarna. För oss är det viktigt att veta att vi kan känna oss säkra om timrets ursprung.

Den första bearbetningen av timret utförs i sågverk där även Lemeks Group är delägare. Det är viktigt för oss eftersom trä som naturmaterial har många användningsområden. Möjligheten att återanvända trä höjer dess värde ännu mer.

Limmat laminerat trä som vi tillverkar ger konstruktioner och element den bästa lastbärande kapaciteten och hållbarheten.

Företagen i Lemeks Group ger trä nytt liv. Vi använder det för att tillverka lekplatser, fritidshus, industriella byggnader och många andra artiklar i syfte att göra den omgivande miljön naturlig och mer naturnära.

Vi utför vårt dagliga arbete effektivt och vi använder restprodukter från träbearbetning för att skapa nytt och hållbart mervärde.