Certifikat

TÜV Rheinland

LÄS MER

NTR A & NTR AB

LÄS MER

EN Plus

LÄS MER

FSC

Som ett företag i kontinuerlig utveckling lägger Palmako mycket fokus på ett miljövänligt tänkande. Sedan 2004 är företaget FSC-certifierat och bidrar därigenom till ett hållbart skogsbruk. Vid önskemål från kunden och vid större beställningar kan Palmako erbjuda hus byggda av FSC-certifierat trä. Produkter som är tillverkade av FSC-certifierat trä är i produktkatalogen märkta med FSC-logotyp.

Palmako AS policy för hantering av olagligt trä och trä med tvivelaktigt ursprung:

AS Palmako tillämpar FSC:s policy genom att undvika användningen av trä som har avverkats olagligt; som kommer från genmodifierade träd; som kommer från områden där man bryter mot traditionella och civila rättigheter och trä som kommer från ocertifierad urskog med högt skyddsvärde som beskrivs i FSC:s PBC-policy.

Palmako har utsett en person som har till uppgift att bevaka tillämpningen av denna policy.

Var god kontakta Palmakos inköpschef om du har frågor kring valfria aspekter i denna policy. Palmakos policy är offentlig och tillgänglig för alla som vill ta del av den. Företagets inköpschef förklarar gärna bakgrunden för denna policy till alla intresserade parter.

Palmako lovar att direkt vidta nödvändiga åtgärder så fort företaget med hjälp av utomstående har fått in säkra bevis om leveranser av trä som har avverkats olagligt eller har tvivelaktig bakgrund. Dessa åtgärder kan vara att stoppa leveranser från sådana leverantörer eller uppföljningsåtgärder hos leverantörer för att förklara Palmakos policy och förhindra framtida förseelser.

Palmako uppmanar också utomstående att kontakta företaget vid misstanke om att trä som har levererats till Palmako är olagligt eller kommer från oacceptabla källor. Palmako åtar sig att utreda alla sådana misstankar som är grundade på tillräckligt bevismaterial.

TÜV Rheinland

De flesta av Palmakos produkter för barn (gungor, lekplatser, lekstugor och sandlådor) är certifierade av TÜV Rheinland. Detta är en ytterligare säkerhets- och kvalitetsgaranti för kunden att produkten själv så väl som dess tillverkningsprocess är testade och övervakade med största noggrannhet av ett oberoende certifieringsorgan.

TÜV Rheinland har granskat tillverkningsprocedurerna på produktionsställen och testat leksatserna både mekaniskt och kemiskt i sitt laboratorium för att fastställa deras överensstämmelse med säkerhetsstandarden EN 71. Alla testresultat påvisar att Palmako leksatser är säkra att använda och kompatibla för barn.

CE

Palmako AS försäkrar att dess produkter för barn och limträprodukter uppfyller kraven i de tillämpliga EU-direktiven. Limträprodukter är CE-certifierade av MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute. CE-certifieringsnummer: 0672-CPR-0465.

WPA

Palmako AS är medlem av Wood Preservation Association (WPA). WPA är en teknisk och rådgivande organisation som ägnar sig åt förbättring av prestandan och värdet för trä som ett hållbart byggmaterial.

Imprest produkter i Premiumsortimentet är certifierade under WPA:s kontrollsystem och har rätt att bära loggan ”Benchmark”. Detta innebär att bearbetningsprocesserna hos Palmako AS har bedömts och certifierats att uppfylla kraven från WPA Benchmark Quality Scheme för skyddande impregnering av komponenter av barrträd i enlighet med de standarder och rutiner som definieras i WPA-manualen. Palmako AS är den första producenten utanför Storbritannien som tilldelats detta erkännande.

NTR A, NTR AB

Sedan 2017 är Palmako AS NTR A- och NTR AB-certifierat. NTR-certifikatet för träimpregnering bekräftar att Palmako AS har rätt att impregnera sågat virke och rundträ med kemikalien Impralit-KDS i enlighet med kraven från NTR (Nordiska Träskyddsrådet), vilket ansvarar för säkerställandet av korrekt och ansvarstagande användning av träskyddsmedel och utförande av vakuumtryckmetoden.

Imprests impregnerade produkter är certifierade enligt följande:

  • Skyddsklasser (EN 335): NTR AB (UC3) och NTR A (UC4)
  • Inträngningsklass (EN 351): NP 5
  • Träskyddsmedel: Impralit-KDS

EN

Limträprodukter, produktionsprocessen för limträprodukter av varumärket Construct och leveranskedjan är certifierade av MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute.

I enlighet med
Tillverkning EN 14080 / DIN 1052
Virkessortering EN 14081 / DIN 4074
Fingerskarvning EN 14080:2013 / DIN 68140-1
Limning EN 14080:2013
Inspektionsrapport EN 14080:2013 / DIN 1052-1
Group 13 ROTATE SCREEN

ENplus

Produktionen av Heatit träpellets är ENplus certifierad sedan 2013.

Detta intygar att våra 6 och 8 mm premium pellets uppfyller kraven i EN 14961-2, d.v.s. är högkvalitetsprodukter. Detta certifikat visar även att hela produktionsprocessen för pellets överensstämmer med alla gällande krav.