Sertifikater

FSC®

LES MER

TÜV Rheinland

LES MER

NTR A & NTR AB

LES MER

EN Plus

LES MER

FSC

Som et firma i stadig utvikling legger vi stor vekt på miljøvennlig tenkning. Siden 2004 har vår bedrift vært FSC-sertifisert og på den måten bidrar vi til bærekraftig skogbruk. Vi tilbyr hus av FSC-tømmer på forespørsel og for større bestillinger. Produkter laget av FSC-tømmer er merket i produktkatalogen med FSC logoen.

Palmako AS offentlige politikk om utelukkelse av ulovlig og kontroversielt tømmer:

Det er Palmako AS politikk å unngå å bruke skog som har blitt ulovlig hugget; trevirke fra genetisk modifiserte trær; trær fra områder hvor tradisjonelle eller sivile rettigheter krenkes; og trevirke fra usertifisert gammel skog med høy verneverdi, slik det er beskrevet i de aktuelle FSC- PBC-reglene i FSC-retningslinjene. Vi har oppnevnt en kontaktperson som er ansvarlig for gjennomføringen av denne politikken. Vår innkjøpsansvarlige kan kontaktes for avklaring om eventuelle aspekter ved denne politikken. Gjeldende politikk er offentlig og utleveres til alle som måtte ønske det på forespørsel. Vår innkjøpssjef forklarer gjerne bakgrunnen for denne politikken til alle interesserte parter.

Dersom vi blir informert av en tredjepart, basert på solide bevis, om at noen av våre leverandører forsyner oss med ulovlig eller kontroversielt tømmer, lover vi å raskt iverksette de nødvendige tiltak. Handlinger kan omfatte stopp i kjøp fra slike kilder eller følge opp aktiviteter med leverandøren for å forklare vår politikk og unngå fremtidige hendelser.

Vi oppfordrer utenforstående til å kontakte oss dersom det blir kjent at tømmer levert til oss er ulovlig eller stammer fra uakseptable kilder. Vi er opptatt av å rette oppmerksomhet mot slike klager som er tilstrekkelig støttet opp av bevis.

TÜV Rheinland

De fleste av Palmakos produkter for barn (lekestativ, lekehus og sandkasser) er sertifisert av TÜV Rheinland. Det er en ytterligere sikkerhets og kvalitetsgaranti for kunden at både selve produktet og produksjonsprosessen er testet og grundig overvåket med stor nøyaktighet av en uavhengig sertifiseringsorgan.

TÜV Rheinland har overvåket produksjonsprosessen på produksjonsstedet og testet utstyret både mekanisk og kjemisk i laboratorier for å bekrefte deres overensstemmelse med sikkerhetsstandarden EN 71. Alle testresultater viser at Palmakos lekeutstyr er trygge i bruk og egner seg for barn.

CE

Palmako AS erklærer at dets produkter for barn og limtreprodukter innfrir kravene som beskrevet i EU-direktivene. Limtreproduktene er CE-sertifisert av MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute. CE sertifikatnummer: 0672-CPR-0465.

WPA

Palmako AS er medlem av Wood Preservation Association (WPA). WPA er en teknisk og rådgivningsorganisasjon hvis oppgave det er å forbedre ytelsene og verdien på tre som et bærekraftig konstruksjonsmateriale.

Imprest Premium Range maskinavrundede produkter er sertifisert i henhold til WPAs overvåkningsregime og er godkjent for å bære “Benchmark”-logoet. Dette betyr at produktbehandlingen hos Palmako AS er vurdert og sertifisert som å innfri kravene til WPA Benchmark Quality Scheme for beskyttende impregnering av myktrekomponenter i henhold til standarder og praksis beskrevet i WPA-manualen. Palmako AS er det første selskapet utenfor Storbritannia som er tildelt en slik erkjennelse.

NTR A, NTR AB

Siden 2017 har Palmako AS vært NTR A- og NTR AB-sertifisert. NTR-sertifisering av treimpregnering bekrefter at Palmako AS er berettiget til å impregnere sagtømmer og rundtømmer med det kjemiske Impralit-KDS i henhold til kravene fra NTR (Nordic Wood Preservation Council), som er ansvarlig for å sikre korrekt og ansvarlig bruk av treimpregnering og bruk av vakuumtrykkmetoden.

Imprest impregnerte produkter er sertifisert som følger :

  • Bevaringsklasser (EN 335): NTR AB (UC3) og NTR A (UC4)
  • Penetreringsklasse (EN 351): NP 5
  • Trebevaring: Impralit-KDS

EN

Limtreprodukter, prosessen med å produsere limtre for varemerket Construct og vedkommendes leveringskjede er sertifisert av MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute.

I henhold til
Produksjon EN 14080 / DIN 1052
Tømmergradering EN 14081 / DIN 4074
Fingerskjøting EN 14080:2013 / DIN 68140-1
Liming EN 14080:2013
Inspeksjonsrapport EN 14080:2013 / DIN 1052-1
Group 13 ROTATE SCREEN

ENplus

Produksjonen av Heatit trepellets har vært ENplus sertifisert siden 2013.

Dette sertifiserer at våre 6 og 8 mm premiumpellets innfrir kravene til EN 14961-2, dvs. a de er et høykvalitetsprodukt. Dette sertifikatet viser også at hele pelletsproduksjonen er i samsvar med alle kravene.