Verdier

Vår visjon

er å bli kjent og høyt ansett i Europa som et selskap som tilbyr kvalitetsprodukter laget av nordisk trevirke.

Vår misjon

er å fremme en miljøvennlig og sunn livsstil.

Prinsipper som vi følger i vårt daglige arbeid

  • Vi er ærlige
  • Vi er målrettet
  • Vi er åpne for endringer
  • Vi er villige til å ta ansvar
  • Vi respekterer våre samarbeidspartnere
  • Vi vurderer våre kolleger ut fra deres resultater, ikke ut fra hva de sier
  • Vi deler kunnskap og ferdigheter med hverandre
  • Vi skal utføre i stedet for å imponere

Sosialt ansvar

Vi verdsetter høyt muligheten til å jobbe med tømmer, et materiale som i tillegg til mange andre gode kvaliteter (lett, sterkt, bearbeides enkelt og med svært lite bruk av energi, god varmeisolering, vakkert) også en fornybar naturressurs. Vi ønsker å dele verdien av dette unike bygningsmaterialet med så mange mennesker som mulig.

Selv om tre er et bærekraftig og fornybar naturresurs, krever skogsdrift omtenksom og ansvarlig styring. Palmako er FSC®-sertifisert, som sikrer at vi bruker trevirke fra ansvarlig styrte skoger. Palmako AS legger vekt på miljøvennlige måter å tenke i dagliglivet og verdsetter i stor grad trivsel i miljøet og dets naturressurser.