Hodnoty

Vize

být jednou z nejuznávanějších evropských společností nabízejících kvalitní výrobky ze dřeva.

Mise

podporovat ekologicky šetrný a zdravý životní styl, zlepšit kvalitu života a vytvořit dlouholetou radost.

Zásady dodržované Palmako AS v každodenní práci

  • Jsme upřímní
  • Zaměřujeme se na cíl
  • Jsme otevření změně
  • Jsme ochotní převzít zodpovědnost
  • Respektujeme naše partnery, s kterými spolupracujeme
  • Naše kolegy hodnotíme na základě jejich výsledků, ne na základě toho, co říkají
  • Vzájemně sdílíme znalosti a dovednosti
  • Raději se zaměřujeme na práci, než na to, abychom učinili dojem

Sociální zodpovědnost

Společnost Palmako si vysoce cení možnosti práce se dřevem, což je materiál, který kromě mnoha dalších dobrých vlastností (krásný, lehký, silný, s snadno zpracovatelný s využitím velmi malého množství energie, mající dobré izolační vlastnosti) je obnovitelným přírodním zdrojem. Společnost Palmako si přeje sdílet hodnotu tohoto jedinečného stavebního materiálu s co největším počtem lidí.

Ačkoli je dřevo udržitelným a obnovitelným přírodním zdrojem, lesnictví vyžaduje pečlivé a odpovědné hospodaření. Společnost Palmako má certifikaci FSC®, což zajišťuje, že používáme dřevo ze zodpovědně obhospodařovaných lesů. Společnost Palmako AS klade důraz na způsoby myšlení šetrné k životnímu prostředí v každodenním životě a velmi si cení životního prostředí a přírodních zdrojů.