Vērtības

Vīzija

- būt par vienu no Eiropas visrespektablākajiem uzņēmumiem un piedāvāt kvalitatīvu koksnes produkciju.

Misija

- veicināt videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu, uzlabot dzīves kvalitāti un radīt prieku daudzu gadu garumā.

Savā ikdienas darbā AS Palmako ievēro šādus principus

  • Būt godīgiem
  • Būt uz mērķiem orientētiem
  • Būt atvērtiem pārmaiņām
  • Būt gataviem uzņemties atbildību
  • Cieņa pret sadarbības partneriem
  • Vērtēt kolēģus pēc darbiem, nevis vārdiem
  • Dalīties savā starpā ar zināšanām un prasmēm
  • Darīt, nevis runāt

Sociālā atbildība

Palmako augstu novērtē iespēju strādāt ar koku. Tas ir materiāls, kas ne tikai piedāvā daudz labu īpašību - vieglumu, izturību, vieglu un maz enerģijas patērējošu apstrādi, labu siltumizolāciju, pievilcīgu izskatu, bet ir arī atjaunojams dabas resurss. Palmako vēlas, lai šis unikālais būvmateriāls būtu pieejams pēc iespējas vairāk cilvēkiem.

Lai arī koks ir ilgtspējīgs un atjaunojams dabas resurss, mežsaimniecībai ir nepieciešama rūpīga un atbildīga pārvaldība. Palmako ir FSC® sertifikācija, kas apliecina, ka uzņēmums izmanto koksni no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem. AS Palmako liek uzsvaru uz videi draudzīgu domāšanu ikdienas dzīvē un augstu vērtē apkārtējās vides un dabas resursu labklājību.