Arvot

Visio

- olla Euroopan arvostetuimpia laadukkaiden puutuotteiden tarjoajia.

Missio

- edistää ympäristöä säästävää ja terveellistä elämäntapaa, parantaa elämänlaatua ja tuottaa iloa vuosiksi.

Periaatteet, joita Palmako AS noudattaa päivittäisessä työssään

  • Olemme rehellisiä.
  • Tähtäämme tulokseen.
  • Olemme valmiina muuttumaan.
  • Haluamme kantaa vastuuta.
  • Kunnioitamme yhteistyöyrityksiämme.
  • Arvostamme työtovereita tulosten, emme sanojen perusteella.
  • Jaamme toistemme kanssa tietoja ja taitoja.
  • Mieluummin olemme kuin luomme pelkkiä vaikutelmia.

Yhteiskuntavastuu

Palmako arvostaa suuresti mahdollisuutta jalostaa puuta: materiaalia, joka on monen muun hyvän ominaisuuden (kevyt, vahva, helposti ja vähäisellä energiankulutuksella työstettävä) lisäksi uusiutuva luonnonvara. Palmako haluaa, että tämän ainutlaatuisen rakennusmateriaalin arvo on mahdollisimman monen ulottuvilla.

Vaikka puu onkin kestäviä ja uusiutuvia luonnonvaroja, metsänhoito vaatii huolellisuutta ja vastuullisuutta. Palmako on FSC®-sertifioitu, mikä takaa, että se käyttää vastuullisesti hoidetuista metsistä hankittua puuta. Palmako korostaa ympäristöä säästäviä ajattelutapoja päivittäisessä elämässä ja arvostaa suuresti ympäristön ja luonnonvarojen hyvinvointia.