Osto

Palmako AS hyödyntää lopputuotteidensa valmistukseen pohjoismaista kuusta ja mäntyä. Palmakon keskeiset puutavaran hankintaa harjoittavat yhteistyöyritykset toimivat Virossa, Latviassa, Ruotsissa ja Suomessa – maissa, joista yrityksellä on pitkä ostokokemus.

Tuotantoon käytetään yleensä sellaista kuusen ja männyn pyöröhirttä (pieniä tukkia), joka on hankittu kypsän metsän harvennushakkuulla sekä kuusen ja männyn toisesta kerroksesta. Käyttämämme puutavara on peräisin hyvin hoidetuista Viron metsistä. Vuotuinen puutavaran tarve on noin 50 000–60 000 m³.

Piharakennusten, puutarhatuotteiden ja liimapuun valmistukseen käytetään kuivaa (KD18 ja SD12) kuusen sahatavaraa. Ostettu sahatavara täyttää seuraavien standardien laatuehdot: PF, SF. Vuotuinen sahatavaran tarve tuotantolaitoksilla on noin 130 000 m³.