Sertifikaatit

TÜV Rheinland

LUE LISÄÄ

NTR A & NTR AB

LUE LISÄÄ

FSC

Jatkuvasti kehittyvänä yrityksenä Palmako AS kiinnittää suurta huomiota ympäristöä säästävään ajattelutapaan. Vuodesta 2004 yrityksellä on ollut FSC-sertifikaatti, ja se panostaa myös kestävään metsänhoitoon. FSC-puutuotteita tarjotaan asiakkaan niin halutessa ja suurehkojen tilauksien tapauksessa. FSC-puusta valmistetut tuotteet on merkitty tuoteluettelossa FSC-logolla.

Palmako AS:n laittoman ja alkuperältään epäselvän puutavaran käsittelyyn liittyvä julkinen toimintalinja:

Palmako AS pyrkii FSC-käytänteitä noudattaessaan välttämään sellaisen puutavaran käyttöä, joka on hakattu laittomasti, joka on peräisin geenimuunnelluista puista tai joka on hankittu alueilta, joilla rikotaan tapa- tai siviilioikeusnormeja, sekä puuta, joka tulee sertifioimattomista suuren suojeluarvon aarniometsistä, kuten on säädetty FSC PBC -toimintalinjassa. Palmako AS on nimennyt yhteyshenkilön, joka vastaa tämän toimintalinjan soveltamisesta. Toimintalinjan minkä tahansa aspektin selvittämiseksi voi ottaa yhteyttä Palmakon hankintapäällikköön. Toimintalinja on julkinen ja jokaisen asiasta kiinnostuneen ulottuvilla. Hankintapäällikkö selittää mielellään toimintalinjan taustaa jokaiselle asianosaiselle. Jos Palmako AS on kolmansien osapuolten kautta saanut varmaa näyttöä siitä, että kuka tahansa sen tavarantoimittajista toimittaa laitonta tai alkuperältään epäselvää puutavaraa, se lupaa ryhtyä välittömästi asianmukaisiin toimiin. Tällaisiin toimiin lukeutuu esimerkiksi hankintojen keskeyttäminen kyseisistä lähteistä tai FSC-toimintalinjan selvittäminen tavarantoimittajalle, jotta vältetään samanlaisten virheiden toistumisen tulevaisuudessa. Palmako AS rohkaisee ulkopuolisia ottamaan yhteyttä, jos nämä ovat saaneet tietää, että Palmakolle toimitettu puutavara on laitonta tai peräisin hylätyistä lähteistä. Palmako pyrkii kiinnittämään huomiota kaikkiin sellaisiin väitteisiin, joita tukee riittävä näyttö.

TÜV Rheinland

Useimmilla Palmakon lapsille tarkoitetuilla tuotteilla (keinut, leikkikentät, leikkimökit ja hiekkalaatikot) on TÜV Rheinlandin myöntämä sertifikaatti. Se on asiakkaalle myönnettävä turvallisuuden ja laadun lisätakuu, joka osoittaa, että riippumaton sertifiointilaitos on testannut tuotteen ja sen valmistusprosessin sekä valvoo niitä.

TÜV Rheinland on tarkastanut kaikki valmistusprosessin vaiheet tuotantolaitoksilla ja testannut leikkivälineet sekä mekaanisesti että kemiallisesti laboratoriossa varmentaakseen, että ne noudattavat EN 71 -turvallisuusstandardeja. Kaikki testitulokset ovat osoittaneet, että Palmakon leikkivälineet ovat lapsille sopivia ja niiden käyttö on turvallista.

CE

Palmako AS ilmoittaa, että sen lastentuotteet ja liimapuutuotteet täyttävät asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. Liimapuutuotteilla on MPA Stuttgart Otto-Graf-Institutin CE-sertifikaatti. CE-sertifikaatin numero: 0672-CPR-0465.

WPA

Palmako AS on Wood Preservation Associationin (WPA) jäsen. WPA on brittiläinen tekninen ja neuvoa-antava järjestö, joka on omistautunut puun suoritustason ja arvon parantamiseen kestävänä rakennusmateriaalina.

Imprestin Premium-sarjan pyöröhirsituotteet on sertifioitu WPA:n tarkastusjärjestelmän mukaisesti, ja niissä saa käyttää Benchmark-logoa. Tämä tarkoittaa, että käsittelytoimet Palmako AS:ssä on arvioitu ja on sertifioitu, jotta ne täyttävät WPA Benchmark Quality Schemen vaatimukset, jotka koskevat havupuuosien painekyllästämistä WPA:n ohjekirjassa määriteltyjen standardien ja käytänteiden mukaan. Palmako AS on ensimmäinen Britannian ulkopuolinen tuotevalmistaja, jolle tämä tunnustus on myönnetty.

NTR A, NTR AB

Vuodesta 2017 Palmako AS:llä on ollut NTR A- ja NTR AB -sertifikaatti. NTR-puunkyllästyssertifikaatti varmistaa, että Palmako AS saa painekyllästää sahatavaraa ja pyöröhirsiä Impralit-KDS-kemikaalilla Pohjoismaiden puunsuojausneuvoston (NTR Nordiska Träskyddsrådet) vaatimusten mukaan, jotka vastaavat suoja-aineiden ja painekyllästysmenetelmän oikeasta ja vastuullisesta käytöstä.

Imprestin painekyllästetyt tuotteet on sertifioitu seuraavalla tavalla:

  • Kyllästysluokat (EN 335): NTR AB (UC3) ja NTR A (UC4)
  • Puunsuojausluokka (EN 351): NP 5
  • Suoja-aine: Impralit-KDS

EN

Liimapuutuotteilla, Construct-merkkisen liimapuun tuotantoprosessilla ja toimitusketjulla on MPA Stuttgart Otto-Graf-Institutin sertifikaatti.

standardin mukaan
Valmistus EN 14080 / DIN 1052
Puun lajittelu EN 14081 / DIN 4074
Sormijatkaminen EN 14080:2013 / DIN 68140-1
Liimaus EN 14080:2013
Tarkastuskertomukset EN 14080:2013 / DIN 1052-1
Group 13 ROTATE SCREEN

ENplus

Heatit-puupelletin valmistus on ollut vuodesta 2013 ENplus-sertifioitua.

Tämä tarkoittaa, että 6 ja 8 mm:n premium-pellettimme täyttävät EN 14961-2 -standardin vaatimukset ja ovat siis laatutuotteita. Tämä sertifikaatti varmistaa myös, että koko pelletin tuotantoprosessi noudattaa kaikkia vaatimuksia.