FSC

Jako firma, która stale się rozwija, Palmako AS kładzie duży nacisk na postawy przyjazne środowisku. Od 2004 r. firma posiada certyfikat FSC i przyczynia się do tworzenia leśnictwa przyjaznego środowisku. Produkty z drewna z certyfikatem FSC sprzedawane są na życzenie klienta i przy większych zamówieniach. Produkty wykonane z drewna z certyfikatem FSC zostały oznaczone logo FSC w katalogach produktów.

Polityka publiczna Palmako AS dotycząca wykluczenia nielegalnego i kontrowersyjnego drewna:

Polityką AS Palmako jest unikanie wykorzystywania drewna, które zostało nielegalnie pozyskane; drewna z drzew zmodyfikowanych genetycznie; drewna z obszarów, w których naruszane są prawa historyczne lub obywatelskie; oraz drewna z niecertyfikowanych starych lasów o wysokiej wartości ochronnej, jak opisano w obecnej polityce FSC PBC, przy stosowaniu polityki FSC.  Palmako AS wyznaczyła osobę kontaktową odpowiedzialną za wdrożenie tej polityki. Z kierownikiem ds. zakupów w Palmako można kontaktować się odnośnie wyjaśnienia jakiegokolwiek aspektu tej polityki. Niniejsza polityka jest jawna i udostępniana na żądanie. Kierownik ds. zakupów chętnie wyjaśni wszystkim zainteresowanym stronom kontekst tej polityki. Jeśli Palmako AS zostanie poinformowana przez osoby trzecie na podstawie solidnych dowodów, że którykolwiek z jej dostawców dostarcza im nielegalne lub kontrowersyjne drewno, Palmako obiecuje niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. Działania te obejmują zaprzestanie kupowania drewna z takich źródeł lub domaganie się od dostawcy wyjaśnienia polityki publicznej FSC i zapobiegania wystąpieniu takich przypadków w przyszłości.  Palmako AS zachęca podmioty zewnętrzne do kontaktu,w przypadku, gdy okaże się, że drewno dostarczone do Palmako jest nielegalne lub pochodzi z niedopuszczalnych źródeł. Palmako zobowiązuje się rozważyć każdą z takich skarg, jeśli będzie odpowiednio poparta dowodami.

TÜV Rheinland

Większość produktów Palmako dla dzieci (huśtawki, place zabaw, domki i piaskownice) są certyfikowane przez TÜV Rheinland. Jest to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa i wysokiej jakości dla klienta, że sam produkt, a także proces jego produkcji są testowane i nadzorowane z najwyższą starannością przez niezależną jednostkę certyfikującą.

TÜV Rheinland przeprowadził audyt procedur produkcji w zakładach produkcyjnych i przetestował zestawy do zabaw mechanicznie i chemicznie w laboratorium, aby potwierdzić ich zgodność z normami bezpieczeństwa EN 71. Wszystkie wyniki testów wykazały, że zestawy zabawowe Palmako są bezpieczne w obsłudze i dostosowane do dzieci.

CE

Palmako AS oświadcza, że jej produkty dla dzieci i produkty z klejonego drewna laminowanego spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw WE. Produkty z klejonego drewna laminowanego posiadają certyfikat CE wydany przez MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute. Numer certyfikatu CE to: 0672-CPR-0465.

WPA

Palmako AS jest członkiem Stowarzyszenia Ochrony Drewna (Wood Preservation Association-WPA). WPA jest organizacją techniczną i doradczą zajmującą się poprawą wydajności i wartości drewna jako ekologicznego materiału budowlanego.

Zaokrąglone maszynowo produkty z serii Imprest Premium są certyfikowane w ramach programu kontroli WPA i posiadają logo „Benchmark” (Wzorca). Oznacza to, że operacje obróbki w Palmako AS zostały ocenione i certyfikowane jako spełniające wymagania Systemu Jakości Benchmark WPA w zakresie impregnacji konserwującej komponenty z drewna iglastego zgodnie ze standardami i praktykami określonymi w podręczniku WPA. Palmako AS jest pierwszym producentem spoza Wielkiej Brytanii, który otrzymał takie wyróżnienie.

NTR A, NTR AB

Od 2017 roku Palmako AS posiada certyfikaty NTR A i NTR AB. Certyfikat NTR do impregnacji drewna potwierdza, że Palmako AS jest uprawniona do impregnowania tarcicy i drewna okrągłego środkiem chemicznym Impralit-KDS zgodnie z wymogami NTR (Nordic Wood Preservation Council), która jest odpowiedzialna za właściwe i odpowiedzialne wykorzystanie środka konserwującego drewno oraz wykonanie metody próżniowo- ciśnieniowej.

Impregnowane produkty Imprest są certyfikowane w następujący sposób:

  • Klasy konserwacji (EN 335): NTR AB (UC3) i NTR A (UC4)
  • Klasa przenikania (EN 351): NP 5
  • Substancja konserwująca drewno: Impralit-KDS

EN

Produkty z klejonego drewna laminowanego, proces produkcji drewna klejonego laminowanego marki Construct oraz łańcuch dostaw są certyfikowane przez MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute.

Zgodnie z
Produkcja EN 14080 / DIN 1052
Klasyfikacja drewna EN 14081 / DIN 4074
Łączenie na mikrowczepy EN 14080:2013 / DIN 68140-1
Klejenie EN 14080:2013
Sprawozdanie z inspekcji EN 14080:2013 / DIN 1052-1
Group 13 ROTATE SCREEN

ENplus

Produkcja granulatów drewnianych Heatit posiada certyfikat ENplus od 2013 roku.

 To zaświadcza, że nasze granulaty premium o średnicy 6 i 8 mm spełniają wymagania normy EN 14961-2, tj. że są produktem wysokiej jakości. Ten certyfikat potwierdza również, że cały proces produkcji granulatu spełnia wszystkie wymagania.