Sertifikāti

FSC

Kā pastāvīgā attīstības procesā esošs uzņēmums, AS Palmako piešķir lielu nozīmi videi draudzīgam domāšanas veidam. Uzņēmumam kopš 2004. gada ir FSC sertifikāts, un tas palīdz īstenot ilgtspējīgu mežsaimniecību. FSC kokmateriāli tiek piedāvāti pēc klienta pieprasījuma un lielākiem pasūtījumiem. No FSC koksnes izgatavota produkcija katalogos ir apzīmēta ar FSC logotipu.

AS Palmako publiskā nostāja attiecībā uz nelikumīgi vai neskaidri iegūtu koksni:

Īstenojot FSC politiku, AS Palmako nostāja ir izvairīties no koksnes, kas ir iegūta nelikumīgi, ģenētiski modificētu koku koksnes, koksnes no vietām, kur tiek pārkāptas tradicionālās vai pilsoniskās tiesības, un koksnes no nesertificētiem augsti aizsargājamiem veciem mežiem, kas aprakstīti pašreizējā FSC-PBC politikā.  AS Palmako ir iecelta kontaktpersona, kas ir atbildīga par šīs politikas ievērošanu. Saistībā ar jautājumiem par jebkādiem šīs politikas aspektiem un neskaidrību gadījumā var sazināties ar Palmako iepirkšanas pārstāvi. Šī politika ir publiska un pieejama ikvienam pēc pieprasījuma. Iepirkšanas pārstāvis ar prieku izskaidros šīs politikas nianses jebkuram interesentam. Ja AS Palmako no trešajām pusēm saņem pārbaudītu informāciju, ka kāds no uzņēmuma piegādātājiem piedāvā nelikumīgi vai neskaidri iegūtu koksni, Palmako apņemas nekavējoties veikt nepieciešamos pasākumus. Šādi pasākumi var būt iepirkumu pārtraukšana no šādiem avotiem vai tālāks darbs ar piegādātāju, lai izskaidrotu FSC publisko politiku un izvairītos no šādu gadījumu atkārtošanās nākotnē.  AS Palmako aicina trešās puses sazināties ar uzņēmumu, ja tām kļūst zināms, ka Palmako piegādātajai koksnei ir nelikumīga vai neatļauta izcelsme. Palmako apņemas neatstāt bez uzmanības nevienu šādu sūdzību, kuras pamatā ir pietiekami pierādījumi.

TÜV Rheinland

Lielākā daļa Palmako ražoto izstrādājumu bērniem (šūpoles, rotaļlaukumi, rotaļu namiņi un smilšu kastes) ir sertificēti atbilstoši TÜV Rheinland prasībām. Klientiem tā ir papildu drošības un augstas kvalitātes garantija, ka neatkarīga sertifikācijas iestāde rūpīgi pārbauda un uzrauga pašu izstrādājumu un tā ražošanas procesu.

TÜV Rheinland ir veicis ražošanas procesu auditu ražotnēs un veicis mehāniskās un ķīmiskās rotaļu izstrādājumu pārbaudes laboratorijā, apliecinot to atbilstību EN 71 drošības standartiem. Visu pārbaužu rezultāti apliecina, ka Palmako rotaļu izstrādājumi ir droši lietošanai un piemēroti bērniem.

CE

AS Palmako apliecina, ka tā ražotie izstrādājumi bērniem un līmētās laminētās koksnes izstrādājumi atbilst spēkā esošo EK direktīvu prasībām. Līmētās laminētās koksnes izstrādājumiem CE sertifikātu ir piešķīris MPA Stuttgart Otto-Graf institūts. CE sertifikāta numurs: 0672-CPR-0465.

WPA

AS Palmako ir Koksnes aizsardzības asociācijas (WPA) biedrs. WPA ir tehniska un konsultatīva organizācija, kas darbojas ar mērķi uzlabot koksnes kā ilgtspējīga būvmateriāla īpašības un vērtību.

Imprest Premium sērijas frēzētie apaļkoki ir sertificēti atbilstoši WPA audita programmai, un tiem ir atļauts izmantot "Etalona" logotipu. Tas nozīmē, ka AS Palmako veiktās apstrādes darbības ir novērtētas un atzītas par atbilstošām WPA Etalona kvalitātes programmai attiecībā uz skujkoku komponentu aizsargājošo impregnēšanu saskaņā ar WPA rokasgrāmatā noteiktajiem standartiem un praksi. AS Palmako ir pirmais ražotājs ārpus Apvienotās Karalistes, kas saņēmis šādu novērtējumu.

NTR A, NTR AB

Kopš 2017. gada AS Palmako ir NTR A un NTR AB sertifikācija. NTR sertifikāts koksnes impregnēšanai apliecina, ka AS Palmako ir atļauts impregnēt zāģmateriālus un apaļkokus ar Impralit-KDS ķimikālijām saskaņā ar TNR (ZIemeļvalstu Koksnes aizsardzības padomes) prasībām, kas nosaka pareizu un atbildīgu koksnes aizsardzības līdzekļu lietošanu un vakuuma-spiediena metodes izmantošanu.

Imprest impregnētajiem izstrādājumiem ir šādas sertifikācijas:

  • Aizsardzības klases (EN 335): NTR AB (UC3) un NTR A (UC4)
  • Iespiešanās klase (EN 351): NP 5
  • Koksnes aizsardzības līdzeklis: Impralit-KDS

EN

Līmētas laminētas koksnes izstrādājumiem, līmētas laminētas koksnes ražošanas procesam un Construct zīmolam un piegādes ķēdei ir piešķirts MPA Stuttgart Otto-Graf institūta sertifikāts.

Saskaņā ar
Ražošana EN 14080 / DIN 1052
Kokmateriālu kategorijas EN 14081 / DIN 4074
Ķīļrievu savienojumi EN 14080:2013 / DIN 68140-1
Līmēšana EN 14080:2013
Pārbaudes ziņojums EN 14080:2013 / DIN 1052-1
Group 13 ROTATE SCREEN

ENplus

Heatit koksnes granulu ražošanai ir ENplus sertifikāts kopš 2013. gada.

Tas apliecina, ka 6 un 8 mm Premium granulas atbilst EN 14961-2 prasībām, tas ir, tām ir augsta kvalitāte. Šis sertifikāts arī apliecina, ka viss granulu ražošanas process atbilst visām prasībām.