Łańcuch wartości dodanej drewna

Palmako należy do Grupy Lemeks

Lemeks AS została założona w 1993 jako nowoczesna spółka drzewna, która miała stopniowo objąć cały kraj i na podstawie której mógłby powstać przemysł drzewny, bazujący na lokalnym drewnie.

Obecnie Grupa Lemeks to największa spółka drzewna w Estonii z kapitałem estońskim, która działa w sektorze przetwórstwa drewna, asortymentu leśnego oraz rolnictwa. 35 oddziałów oraz spółek powiązanych zatrudnia ponad 1000 pracowników w Estonii, na Łotwie, w Szwecji, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Stany Zjednoczone.

Dzięki przynależności do Grupy Lemeks, Palmako otrzymuje wsparcie w zakresie zarządzania finansami oraz informatyczne. Jest to również doskonała możliwość wymiany ważnych informacji oraz współpracy z innymi specjalistami z tej samej dziedziny. Istnienie tartaków należących do łańcucha wartości grupy zapewnia dostawy surowca w trudniejszych okresach ekonomicznych.

Więcej informacji na temat Grupy Lemeks znajduje się na stronie www.lemeks.ee.

Nasz łańcuch wartości dodanej rozpoczyna się w estońskich lasach, gdzie każdej wiosny organizujemy sadzenie w celu przyspieszenia wzrostu i odbudowy areałów leśnych.

Rozsądnie zarządzamy gospodarką leśną, zapewniając tym samym trwałość lasów estońskich. Jest dla nas ważne, aby mieć pewność, że możemy być spokojni o dziedzictwo drewna.

Podstawowa obróbka drewna odbywa się w tartakach będących częściowo własnością Grupy Lemeks. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że jako materiał naturalny drewno ma wiele zastosowań. Możliwość ponownego użycia dodaje jeszcze więcej wartości.

Produkowane przez nas drewno klejone warstwowo zapewnia elementom konstrukcjom budowlanym najlepszą nośność i trwałość.

Spółki należące do Grupy Lemeks tchnęły w drewno nowe życie. Wykorzystujemy go do produkcji placów zabaw, altan, budynków przemysłowych i wielu innych przedmiotów, aby uczynić otoczenie bliższym środowisku naturalnemu.

Na co dzień wydajnie pracujemy i wykorzystujemy odpady z obróbki drewna jako wartość dodaną w nowych, ekologicznych formach.