Řetězec s přidanou hodnotou

Palmako patří do Lemeks Group

Společnost Lemeks AS byla založena v roce 1993 s cílem vytvořit moderní dřevařskou společnost, která by systematicky pokrývala celou zemi a na jejímž základě by bylo možné založit dřevařský průmysl, který si cení místního dřeva.

Lemeks Group je v současnosti největší lesnickou společností v Estonsku financovanou estonským kapitálem, která úspěšně působí v oblasti zpracování dřeva a lesního hospodářství a zemědělství. 35 dceřiných a přidružených společností poskytuje zaměstnání více než 1000 lidem v Estonsku, Lotyšsku, Švédsku, Norsku, Francii, Velké Británii, Německu a USA.

Skutečnost, že je Palmako součástí Lemeks Group, jí poskytuje podporu v řízení finančních prostředků a IT. Rovněž představuje vynikající příležitost k výměně cenných informací a zkušeností s dalšími odborníky stejného oboru. Existence pil patřících do hodnotového řetězce skupiny zajišťuje zásobování surovinami v náročnějších dobách.

Více informací o Lemeks Group naleznete na www.lemeks.ee.

Náš řetězec tvorby přidané hodnoty začíná v estonských lesích, na jaře každého roku pořádáme výsadbové akce pro urychlení jejich růstu.

Obhospodařujeme lesy uvážlivě, abychom zajistili udržitelný vývoj estonských lesů. Pro nás je důležité vědět, že můžeme mít důvěru v budoucnost dřeva.

Prvotní zpracování dřeva se provádí v pilařských závodech, které jsou zčásti ve vlastnictví skupiny Lemeks Group. Líbí se nám, že jako přírodní materiál má dřevo mnoho oblastí použití. Možnost opětovného použití mu přidává ještě více na hodnotě.

Lepené laminované řezivo, které vyrábíme, dává stavebním konstrukcím a prvkům tu nejvyšší nosnost a trvanlivost.

Firmy tvořící skupinu Lemeks Group dávají dřevu nový život. Používáme ho k výrobě dětských hřišť, letohrádků, průmyslových budov a mnoha dalších objektů se záměrem vytvořit přirozené prostředí ve vašem okolí a přiblížit vás přírodě.

Svou každodenní práci vykonáváme efektivně a využíváme odpad ze zpracovaného dřeva v nových a udržitelných formách s přidanou hodnotou.