Vybavení a technologie

Výrobní závody Palmako AS jsou vybavena strojními zařízeními známých a uznávaných výrobců, jako jsou Weinig, AMD, Grecon, Rex, Minda, Harko. Tato technologie byla vyrobena s ohledem na charakter výroby Palmako a zajišťuje vysokou účinnost a kvalitu. Do špičkové technologie bylo v průběhu let investováno zhruba 45 miliónů eur.

Systém řízení kvality společnosti Palmako AS se vztahuje na celý výrobní proces a zajišťuje shodu finálního produktu se stanovenými požadavky na kvalitu. Všechny procesy ve společnosti jsou podporovány podnikovým softwarem, který umožňuje pozorování dat, počínaje prodejem a plánováním výroby až po úroveň zásob a dodávky.

Ve výrobních jednotkách se používá metoda organizace pracoviště 5S - Třídění, Nastavení objednávky, Lesk, Standardizace a Udržení.

Opticut-Woodeye Hundegger Speed-CutSC-3 Výroba lepených dřevěných konstrukcí Výroba lepených dřevěných konstrukcí Výroba lepených dřevěných konstrukcí Link na balení malých pytlů Heatit

Zpracování jako dodatečná ochrana dřevěných produktů

Aby se prodloužila životnost produktu a zachoval se jeho přitažlivý vzhled, doporučuje se provést ošetření přípravkem na ochranu dřeva co nejdříve. Je-li nezpracované dřevo chvíli ponecháno bez ošetření, zešedne, může zmodrat a začít plesnivět. Ošetření dřeva konzervanty ho účinně chrání před dřevo požírajícími houbami, hmyzem a tlením. Proto doporučujeme využití ošetření produktu Palmako AS. Ošetření znamená, že povrch dřeva nemusíte natírat olejovým základem a nátěrem. V závislosti na typu produktu je společnost Palmako schopná provést ošetření produktů různými způsoby.

Lázeň pro ošetření Lázeň pro ošetření Lázeň pro ošetření

Ponoření

Společnost Palmako má lázně pro ošetření hnědou, šedou a čirou barvou. Chatky a další předměty větší velikosti si můžete objednat ošetřené Axil 3000 P ve vodě rozpustné ošetřovací kapalině Sarpap & Cecil Industries, což zaručuje ošetření v třídách 1-3. Kromě složek na ochranu dřeva, které poskytují odolnost proti biologickému poškození a UV záření, může tento základní nátěr obsahovat až tři pigmenty. Úprava máčením v šedé a hnědé může vylepšit barvu vašeho produktu, čiré bílé máčení nejlépe funguje ve fázi přípravy před lakováním. Pigment v průběhu času postupně mizí, nicméně to nemá vliv na účinnost ošetření.

Proces ošetření zahrnuje ponoření celého produktu do lázně s ošetřovací kapalinou po dobu přibližně 30 minut, díky čemuž přípravek pronikne do celého prvku. Produkt se poté nechá vyschnout, následně se zabalí.

Ošetření máčením umožňuje, aby přípravek pronikl do všech oblastí produktů, na které nelze dosáhnout štětcem. Aby byla zajištěna nejlepší ochrana před UV zářením, nečistotami a mechanickým poškozením, je třeba vrchní vrstvu nanést co nejdříve. Je důležité dodržovat pokyny výrobce barvy. Ošetřené dřevo musí být opatřeno nejméně dvěma vrstvami vrchního nátěru. Je důležité si uvědomit, že veškeré dřevo musí být při aplikaci nátěru suché.

Nátěr

Společnost Palmako AS investovala do moderní technologie lakování, která umožňuje malovat zahradní produkty menší velikosti, jako jsou plotové panely a sloupky. V dnešní době je možné produkty natírat bíle a šedě, pomocí pokročilé metody potahování a metody stříkání. Vlhkost v lakovně je ovládána zvlhčovacím systémem, jehož cílem je zajištění prostředí vhodného pro lakování. Po lakování produkty schnou v 30 metrů dlouhé sušící komoře, kde lze celý proces sušení kontrolovat a sledovat.

Větší předměty, například plotové panely, jsou po natření zabaleny do smršťovací fólie.

Smršťovací obal pomáhá tomu, aby naše produkty nebyla náchylné vnějšímu poškození způsobenému prachem, nečistotami nebo vlhkostí. Produkty zabalené do smršťovací fólie se těžko poškodí a jsou ideální pro přepravu. Balíček zůstává při doručení zákazníkovi atraktivní a v nejlepším stavu.

Nalakované produkty v sušárně Plotové panely zabalené do smršťovací fólie
Jedle ošetřená tlakem Smrk ošetřený tlakem

Ošetření tlakem (impregnace)

Za účelem prodloužení životnosti dřeva se výrobky ošetřují konzervačními přípravky na dřevo impralit®-KDS (HC3, HC4) a Embalit (HC3).

Konzervační přípravek díky použití vakua a tlaku pronikne hluboko do dřeva. V tomto případě se v dutinách nejprve vytvoří vakuum, a tak dojde k vypuzení vzduchu, který se v nich nachází. Dutiny jsou poté vyplněny roztokem konzervačního přípravku, který je dřeva vpraven pod vysokým tlakem. Pro vytvoření vakua jsou použity různé procesy v závislosti na typu dřeva, prostředí a finálním použití, ale většina dřeva Palmako je ošetřena v souladu s evropskou směrnicí EN351-1 a splňuje třídy nebezpečnosti HC2, HC3 a HC4.

Zelené nebo hnědé impregnované produkty byly ošetřeny konzervačním prostředkem Impralit®-KDS od Rütgers Organics GmbH. Jde o vodou ředitelný ochranný prostředek na dřevo bez chromu, který zabraňuje napadení hmyzem, hnilobou nebo plísněmi. Rovněž zajišťuje dočasnou ochranu proti modrým skvrnám a plísním. Embalit P/Embacolor CG od Hoetmer b.v. je konzervační systém na dřevo v šedé barvě na bázi účinné látky propikonazolu. Takto ošetřené dřevo neobsahuje těžké kovy a může být použito ve třídě nebezpečnosti 3. Chrání dřevo před úpadkem a dřevo konzervuje na mnoho let.

Nákres

Dřevo je vloženo do nádrže, zahájí se fáze před vytvořením vakua.

Z dutin ve dřevě je vypuzen vzduch a vlhkost.

Nádrž se naplní impregnační kapalinou.

Pomocí hydraulického tlaku se kapalina vtlačí do dřeva.

Nádrž se vypustí.

Finální vakuum vypudí přebytečnou impregnační kapalinu.