Verdikjede fra plante til produkt

Palmako tilhører Lemeks-gruppen

Lemeks AS ble stiftet i 1993 med sikte på å skape et moderne skog- og treforedlingsselskap som systematisk dekker hele landet på grunnlag av hvor det er mulig å etablere treindustri, og hvilke verdier lokalt tømmer har.

I dag har Lemeks utviklet seg til det største skogindustriselskapet i Estland finansiert av estisk kapital, som opererer med suksess i sfæren mellom treforedling og innkjøp av skog, samt landbruk. 35 datterselskaper og tilknyttede selskaper gir arbeid til mer enn 1000 mennesker i Estland, Latvia, Sverige, Norge, Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA.

Tilhørighet til Lemeks-gruppen gir Palmako styrke innen finans og IT. Det gir også en utmerket mulighet til å utveksle verdifull informasjon og erfaringer med andre spesialister innenfor samme fagfelt. Eksistensen av gruppetilhørighet i en verdikjede sikrer tilførsel av råmateriale også under vanskeligere tider.

Mer om Lemeks-gruppen på nettstedet www.lemeks.ee.

Vår verdiskapende kjede begynner i de Estiske skoger, og vi er pådriver for ytterligere vekst ved å organisere skogplanting hver vår.

Vi forvalter skogen forsiktig, og sikrer dermed fremtidig bærekraft. For oss er det viktig å vite at vi tar vare på tømmerets fremtidige arv.

Primærbearbeiding av tømmer utføres i sagbruk delvis eid av Lemeks-konsernet. Tre er et unikt og naturlig materiale med mange bruksområder. Muligheten for gjenbruk tilfører en ytterligere merverdi.

Vi produserer limtre som gir bygningskonstruksjoner og -elementer den beste bæreevne og holdbarhet. I tillegg gir bruk av limtre i synlige konstruksjoner et estetisk pent resultat.

Selskapene i Lemeks-gruppen gir treet nytt liv. Vi bruker tømmer til å produsere lekehus, lekestativ, boder, hagehus og andre hagemiljøprodukter med det formål å gjøre det omkringliggende miljøet naturlig og nærmere naturen.

Vår produksjon er effektiv med høyt fokus på best mulig utnyttelse av råvarene. Vi benytter i tillegg alt treavfall til nye og bærekraftige produkter.