Karriere hos Palmako

UTFORDRENDE KARRIERE I ET INTERNASJONALT SELSKAP

Palmako AS er et internasjonalt selskap som har spesialisert seg på trebearbeiding med over 320 ansatte som arbeider i produksjonsanlegg og kontorer. I tillegg til å arbeide i Tartu, Jõgevamaa og Lääne-Virumaa arbeider våre kolleger i Frankrike, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia.

Palmako AS har vært en framgangsrik bedrift i mer enn 23 år og har etablert seg som en viktig produsent og distributør av hagemiljøprodukter, limtreprodukter og maskindreide produkter, til hele det europeiske markedet.

Verdiene og prinsippene for Palmako AS er enkle og forståelige:

  • vi er ærlige og resultatorienterte
  • vi er åpne for endringer
  • vi er klare til å ta ansvar
  • vi respekterer våre samarbeidspartnere
  • vi verdsetter våre kollegaer basert på resultater, ikke ut i fra hva de sier
  • vi deler kunnskap og ferdigheter med hverandre
  • det er viktigere hva vi er enn hva vi fremstår som