Karriere hos Palmako

UTFORDRENDE KARRIERE I ET INTERNASJONALT SELSKAP

Palmako AS er et internasjonalt selskap som har spesialisert seg på trebearbeiding med over 440 ansatte som arbeider i produksjonsanlegg og kontorer. I tillegg til å arbeide i Tartu, Jõgevamaa og Lääne-Virumaa arbeider våre kolleger i Frankrike, Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia.

Palmako AS har vært en framgangsrik bedrift i 20 år og har etablert seg som en viktig produsent og selger av hageprodukter, limtreprodukter og maskinavrundede produkter, også på det europeiske markedet.

Verdiene og prinsippene for Palmako AS er enkle og forståelige:

  • vi er ærlige og resultatorienterte
  • vi er åpne for endringer
  • vi er klare til å ta ansvar
  • vi respekterer våre samarbeidspartnere
  • vi verdsetter våre kollegaer basert på resultater, ikke på ord
  • vi deler kunnskap og ferdigheter med hverandre
  • det er viktigere hva vi er enn hva vi fremstår som