Töötamine Palmakos

VÄLJAKUTSEID PAKKUV TÖÖ RAHVUSVAHELISES ETTEVÕTTES

Palmako AS on osa Lemeks Grupist, mis on suurim eestimaisel kapitalil põhinev metsa- ja puidutööstuskontsern. Palmako annab oma Eesti erinevates piirkondades asuvates kontorites ja tehastes tööd 320 inimesele. Lisaks Tartumaal, Jõgevamaal ning Lääne-Virumaal asuvatele töökohtadele töötavad meie kolleegid ka Prantsusmaal, Norras, Rootsis, Saksamaal ning Inglismaal.

Palmako AS on olnud kahekümne aasta pikkuses arengus oma tegemistes edukas ning kasvanud suureks aiandustoodete, liimpuittoodete, freespuidust toodete tootjaks ning müüjaks, seda ka Euroopa mõistes.

Palmako AS väärtused ja põhimõtted on lihtsad ning arusaadavad:

  • oleme ausad ja tulemusele orienteeritud
  • oleme muutustele ja muutmisele avatud
  • oleme nõus vastutust võtma
  • peame lugu koostööpartneritest
  • hindame kolleege tulemuste, mitte sõnade järgi
  • jagame teadmisi, oskusi üksteisega
  • pigem oleme, kui näime

Fontes Palgaturu-uuringu andmetel nomineeriti Palmako AS 2023. a võrdse palga maksja tiitliga suuremate ettevõtete seas. Fontese Eesti palgaturu-uuring on iga-aastane  ülevaatlik palgaturu-uuring, mis annab organisatsioonidele infot töötajate tasustamise ja kompensatsiooni kohta. 2023.a valimis osales 441 organisatsiooni, neist nomineeriti 10 organisatsiooni erinevates suuruskategooriates.

Võrdse palgamaksja tiitel näitab, et:

  • organisatsioon on vastutustundlik palgamaksja
  • organisatsioon väärtustab võrdsust organisatsioonis
  • organisatsioon järgib meeste-naiste palkade maksmisel parimat tava