Karriär i Palmako

UTMANANDE KARRIÄR I ETT INTERNATIONELLT FÖRETAG

Palmako AS är ett internationellt träbearbetningsföretag med fler än 320 anställda arbetande på tillverkningsanläggningar och kontor. Förutom i Tartu, Jõgevamaa och Lääne-Virumaa arbetar våra kollegor även i Frankrike, Norge, Sverige, Tyskland och England.

Palmako AS har framgångsrikt drivit sina verksamheter under tjugo år och har blivit en betydande tillverkare och säljare av trädgårdsprodukter, limträprodukter, rundfrästa produkter, i hela Europa.

Palmako AS värderingar och principer är enkla och begripliga:

  • vi är ärliga och resultatinriktade
  • vi är öppna för förändringar och att förändras
  • vi är redo att ta ansvar
  • vi respekterar våra samarbetspartners
  • vi uppskattar våra medarbetare för vad de gör, inte för vad de säger
  • vi delar med oss våra kunskaper och vårt kunnande
  • vi vill finnas på riktigt och inte bara verka finnas