Företaget

ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET INOM TRÄBEARBETNING

Palmako AS grundades år 1997.

Sedan dess har Palmako AS utvecklats till en av Europas ledande tillverkare och exportörer av timmerstugor, limträprodukter och rundfrästa timmerprodukter.

FÖRETAGET ÄR BASERAT PÅ ESTNISKT KAPITAL

Som ett av Estlands största skogs- och träindustriföretag har Lemeks Group möjliggjort för Palmako AS att bli en del av den kompletta leveranskedjan: från skogsplantering och sågning i sågverk till tillverkning av slutprodukter.

Palmakos affärsidé är att sälja ett brett sortiment av träprodukter av hög kvalitet till miljömedvetna personer.

4 produktionsanläggningar

0 Produktionsyta Total yta Solenergianläggning
1 Ojaküla 4 600 m2 100 000 m2
2 Laekvere 5 300 m2 82 200 m2
3 Põltsamaa 5 300 m2 91 000 m2
4 Kavastu 13 860 m2 90 000 m2 71 600 m2
Group 13 ROTATE SCREEN

320 anställda.

50 miljoner euro investerade i spetsteknik.

Bearbetning av över 170 000 m3 sågtimmer och rundvirke per år för tillverkning av

60 000

trähus

75 000

staketpaneler

6 000

trädgårdsmöbler

20 000

lekplatser

15 000 m3

rundfräst timmer

30 000 m3

limträprodukter

55 000 ton

träpellets

93 % av produktionen exporteras över hela världen. Palmako AS har sex dotterbolag i Europa – Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA – samt återförsäljare i så gott som alla europeiska länder. Palmakos produkter återfinns i fler än 30 länder världen över.

Palmakos årsomsättning under 2021 var 88,0 miljoner euro.

Under 2015 beslöt två av Lemeks Group dotterbolag, AS Palmako och AS Imprest, att gå samman. Sammanslagningen ökade deras investeringskapacitet och gjorde det möjligt för dem att ta sig an produktutveckling på ett mer mångsidigt sätt. Tillsammans är det möjligt att erbjuda kunder ett bredare produktutbud från ett enda ställe med mer flexibla leveransvillkor.