Historia

Härnäst följer några viktigare milstolpar i vårt företags historia:
1997:
Vi startade med hustillverkning som AS Palmako Ehitus med bostadshus och bastur av fräst rundtimmer som våra första produkter.
2001: Vi riktade om oss till serietillverkning av stugor i fräst hustimmer. I samband med förnyelseprocessen byttes hela produktionsteknologin ut.
2005: Vi började tillverka dörrar och fönster till stugor.
2006: Första måttbeställda timmerhus färdigställdes som tillverkas enhetsbaserat, anpassat till kundens behov.
2007: Vi invigde vår nya limträavdelning som gjorde det möjligt för oss att förutom hus även börja sälja limträbalkar, dubbla och trippla balkar och limträstockar.
2010: Vi förvärvade tillgångarna av Boxer Puidu Exports konkursbo i Laekvere. Fabrikens produktionsvolym är ca 15 000 m3 per år.
2013: Vår nyöppnade träpelletsfabrik gjorde det möjligt att börja tillverka 6 mm och 8 mm träpellets med Premium kvalitet.
2013: Vi förvärvade en industrianläggning i Põltsamaa för att utöka produktionen och förbättra arbetsmiljön för våra anställda.
2013: Vi började tillverkningen av träpellets i 15 kg förpackning som säljs under varumärket HEAT!T.
2014: Vi öppnade en webbutik för försäljning av stugor på den estniska marknaden.
2014: Vi startade tillverkning av dörrar och fönster i vår anläggning i Põltsamaa.
2015: Palmako slogs ihop med systerföretaget Imprest för att kunna satsa ännu mer på produktutveckling, täcka hela sortimentet för trädgårdsvirke och utveckla försäljarnätverket på våra nuvarande och framtida målmarknader.
2015: En webbutik för försäljning av stugor öppnades på den finska marknaden.
2016: Det svenska dotterbolaget Palmako AB grundades.
2017: Det norska dotterbolaget Palmako Norge AS grundades
2018: Sammanslagningen av Imprest AS och Palmako AS slutfördes
2019: Det tyska dotterbolaget Palmako Deutschland GmbH grundades