Historia

1997

Hustillverkning startades under namnet AS Palmako Ehitus, med bostadshus och bastur av maskinfräst rundtimmer som våra första produkter.

2000

Imprest AS grundades, tillverkning av rundfrästa timmerprodukter drogs igång i Ojaküla

2001

Verksamhetens omstrukturering till serietillverkning av stugor i rundfräst hustimmer. I samband med förnyelseprocessen byttes hela produktionsteknologin ut.

2004

Första trädgårdsstugor förpackades i den nya förpackningslinjen.

2005

Tillverkning av dörrar och fönster till trädgårdsstugor startades.

2006

Första måttbeställda timmerhus färdigställdes som tillverkats enhetsbaserat, anpassat till kundens behov.

2007

Invigning av en ny limträavdelning som gjorde det möjligt för Palmako att förutom hus även börja sälja limträbalkar, dubbla och trippla balkar och limträstockar.

2008

Det franska dotterbolaget Palmako France s.a.r.l grundades.

2010

Palmako förvärvade tillgångarna av Boxer Puidu Exports konkursbo i Laekvere som började tillverka trädgårdsstugor med en produktionsvolym på ca 15 000 m3 per år.

2013

En nyöppnad träpelletsfabrik gjorde det möjligt att börja tillverka 6 mm och 8 mm träpellets med Premium kvalitet.

Palmako förvärvade en industrianläggning i Põltsamaa för att utöka produktionen och förbättra arbetsmiljön för sina anställda.

Träpellets i 15 kg förpackningar introducerades under varumärket HEAT!T.

2014

En webbutik öppnades för försäljning av stugor på den estniska marknaden.

Anläggningen i Põltsamaa startade tillverkning av dörrar och fönster.

2015

Palmako slogs ihop med Imprest, det ledande företaget inom rundfrästa trädgårdsprodukter.

En webbutik för försäljning av stugor öppnades på den finska marknaden.

2016

Det svenska dotterbolaget Palmako AB grundades.

2017

Det norska dotterbolaget Palmako Norge AS grundades.

2018

Sammanslagningen av Imprest AS och Palmako AS slutfördes.

2019

Det tyska dotterbolaget Palmako Deutschland GmbH grundades.