Inköp

I sluttillverkningen används material från gran som har vuxit i nordiska förhållanden. Palmakos främsta samarbetspartners vid inköp av trämaterial kommer från Estland, Lettland och Ryssland där Palmako har långa erfarenheter av köpverksamhet.

För tillverkning av rundfräst gran och tall köps virke (små stockar) huvudsakligen in från gallring av mogen skog, men även gran och tall från undre skikt används. Det använda skogsmaterialet kommer från skogar i Estland vilka är väl skötta och förvaltade. Årsbehovet av skogsmaterial är ungefär 50 000 – 60 000 m3.

Torrt (KD18 och SD12) sågat grantimmer används för produktionen av trädgårdshus, trädgårdsprodukter och limträ. Det anskaffade sågtimret uppfyller kvalitetskraven PF; SF; ГОСТ сорт 1-4. Årsbehovet av sågat virke i produktionsanläggningarna är ung. 130 000 m3.