Försäljnings- och garantivillkor

Under de 20 senaste åren har Palmako AS blivit en av de ledande tillverkarna av trädgårdshus i Europa. Dessutom är vi den största tillverkaren av limträ- och maskinfrästa träprodukter i Estland. Som ett miljövänligt företag pressar vi resterna från tillverkningen till eldningspellets och för tillverkningsprocessen använder vi elektricitet som alstras av solen genom solpaneler.

Palmakos försäljnings- och garantivillkor överensstämmer med lagar och direktiv i Europeiska Unionen. Garantikraven är tillämpliga för angiven produktkategori. Palmako har erhållit ett antal kvalitetscertifikat vilka på ett eller annat sätt garanterar våra produkters och processers kvalitet. Mer detaljerad information om dessa certifikat kan hittas i avsnitt ”Certifikat”.

Försäljnings- och garantivillkor för specifika produktkategorier kan hittas på respektive varumärkes sida för varje produktkategori. Palmakos Allmänna försäljningsvillkor finns att läsa på engelska, tyska, estniska, spanska och franska.