Salgs- og garantibetingelser

I løpet av de siste 20 årene har Palmako AS produsert over en halv million trehus. I Palmakos produksjon benyttes bare den nyeste teknologien for å unngå kompromisser hva gjelder kvalitet og sørge for at naturen og dens ressurser behandles på best mulig måte. Palmako gir en 5-års garanti på Palmakos++ trebygninger og en 2-års garanti på Palmakos lekeplasser og husker for at du skal være trygg på at alt virker som det skal. Impregnerte produkter har forskjellige garantibetingelser avhengig av fareklasse – fra 5 til 25 år.

Imprest Premium stolpeserie er merket med stifter for sporing – hver stolpe har et metallmerke som viser Imprest-logo og i hvilket år stolpen ble produsert. På den måten er det mulig å holde følge med stolpens alder og hvor den ble produsert. Bruk av stifter er den mest effektive måten å gjøre dette på siden metallet overlever værpåvirkning og opprinnelsen kan spores i mange år.

Produktene til Palmako AS er produsert i henhold til høykvalitetsnormer. Deler er grundig inspisert og omtenksomt pakket. For å unngå mulige problemer anbefales det å inspisere mottatt forsendelse for fullstendighet i henhold til medfølgende deleliste før montering. Denne inspeksjonen må foretas senest innen 14 dager etter levering. Garantikrav er begrenset til skifte av defekte deler. Defekte deler som er brukt eller behandlet vil ikke bli erstattet. Alle ytterligere krav vil bli avvist! Ved eventuelle klager ber vi om at det tas hensyn til følgende prosedyre: vis fram inspeksjonssertifikatet sammen med kvitteringen på stedet hvor varen ble kjøpt. Bare i de tilfeller hvor disse dokumentene fremlegges vil klagen bli behandlet raskt og uten komplikasjoner.

Sørg for å ta vare på produktets emballasje og medfølgende dokumenter!

Oppbevar produkt og emballasje på et tørt sted men ikke i kontakt med bakken, beskyttet mot værforhold og klimapåvirkning. For å beskytte treprodukter må du umiddelbart behandle dem med et trebeskyttelsesmiddel og sørge for jevnlig vedlikehold.

Garantihendelser

 • designdefekter
 • manglende komponenter
 • bruken av materialer som ikke er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og andre feil på produktet som gir manglende konformitet i produktet i henhold til kontrakten.

Garantien dekker ikke

 • særegenheter av tre som et naturlig materiale
 • tredetaljer som allerede er malt (behandlet med et trebeskyttelsesmiddel)
 • tredetaljer som inneholder hele grener som ikke svekker produktets stabilitet
 • fargetonevariasjoner som skyldes forskjeller i trestrukturen som ikke vil påvirke treets livslengde
 • tredetaljer som inneholder (som følge av tørking) små sprekker/åpninger som ikke er gjennomgående og som ikke påvirker produktets struktur
 • vridde tredetaljer hvis de likevel kan installeres
 • tak- og gulvplanker som på sine skjulte områder kan ha noen uslipte områder, fargeforskjeller og svekkede felter
 • klager som skyldes feilaktig installasjon av produktet
 • defekter på produktet som skyldes feil håndtering eller bruk av produktet, dets komponenter eller materialer, eller feil når det gjelder å overholde kravene til lagring og vedlikehold av produktet av kunden.
 • klager som skyldes bruk av endringer av produktet på kundens initiativ
 • defekter på produktet som skyldes påvirkninger av mennesker, dyr eller natur, naturkatastrofer eller andre hendelser med katastrofale konsekvenser

Klager som dekkes av garantien dekkes gjennom å erstatte mangelfullt eller ødelagt materiale. Alle andre krav vil bli avvist!