Innkjøp

Vi bruker primært nordisk gran for produksjon av våre ferdige treprodukter. Våre primære samarbeidspartnere på innkjøp av tømmer ligger i Estland, Latvia og Russland der vi har lang kjøpserfaring.

For produksjon av maskindreid gran og furu , benyttes mindre trær (små tømmerstokker) hovedsaklig fra uttynning av moden skog. Trematerialene som brukes kommer fra skogene i Estland, som er godt vedlikeholdt og administrert. Det årlige behovet for trevirke er ca. 50.000 – 60.000 m3.

Tørr (KD18 and SD12) saget grantømmer blir benyttet for produksjon av hagehus, hagemiljøprodukter og limtre. Innkjøpt sagtømmer innfrir kvalitetskravene PF; SF; ГОСТ сорт 1-4. Det årlige behovet for sagtømmer i produksjonsanleggene er ca. 130.000 m3.