Produktgrupper

PRODUKSJONSLINJER OG MASKINER GJØR DET MULIG Å VELGE FLEKSIBLE PROSEDYRER OG PRODUSERE ET VIDT SPEKTER AV PRODUKTSERIER

Palmako Tømmer i hagen

Imprest Maskinavrundet tømmer

Construct limtreprodukter

Heatit Pellets av tre

PALMAKO TØMMER I HAGEN

 • Hagehus - hytter, paviljonger, redskapsboder, lekehus for barn, carporter og garasjer
 • Lekeutstyr og husker 
 • Hageredskap – blomsterkasser og espalier
 • Levegger – paneler og stolper 
 • Møbler – picnicbord
Les mer på nettsidene for varegruppene

IMPREST MASKINAVRUNDET TØMMER

 • Maskinavundede stolper
 • Utborede stolper 
 • Barnesenger
 • Lave stolper
Les mer på nettsidene for varegruppene

CONSTRUCT LIMTREPRODUKTER

 • limtredragere
 • duo-trio bjelker
 • fingerskjøtet konstruksjonsvirke
 • annet laminert trevirke
Les mer på nettsidene for varegruppene

HEATIT PELLETS AV TRE

 • Diameter 6 mm 
 • Pakkes i bulk, big-bag eller 15 kg små bagger
Les mer på nettsidene for varegruppene