Produktgrupper

MODERNA PRODUKTIONSLINJER OCH MASKINER GÖR PRODUKTIONSPROCESSEN FLEXIBEL OCH MÖJLIGGÖR ETT STORT PRODUKTUTBUD

Palmakos träprodukter till trädgården

Imprest rundfräst timmer

Construct Limträprodukter

Heatit Träpellets

PALMAKOS TRÄPRODUKTER TILL TRÄDGÅRDEN

 • Stugor - fritidshus, paviljonger, redskapsbodar, lekstugor, carportar och garage
 • Lekplatser & gungar
 • Trädgårdsskötsel och övrigt – blomsterlådor & spaljéer
 • Staket – paneler, stolpar & pålar
 • Trädgårdsmöbler – picknickbord
Läs mer på varumärkets webbsida

IMPREST RUNDFRÄST TIMMER

 • Rundfrästa stolpar
 • Rundfrästa slanor
 • Hålförsedda stolpar
 • Rabattavgränsare
 • Pollare
Läs mer på varumärkets webbsida

CONSTRUCT LIMTRÄPRODUKTER

 • limträbalkar
 • dubbel- och trippelbalkar
 • fingerskarvat konstruktionsvirke
 • limträstockar
Läs mer på varumärkets webbsida

HEATIT TRÄPELLETS

 • Diameter 6 mm 
 • Bulkförpackning, big-bag eller 15 kg säckar
Läs mer på varumärkets webbsida