Kapacitet

Palmako AS har förmåga att processa över 200 000 m3 sågtimmer per år för att tillverka olika produkter

60 000

trähus

45 000

staketpaneler

5 000

trädgårdsmöbler

15 000

lekplatser

25 000 m3

rundfräst timmer

30 000 m3

limträvirke

50 000 ton

träpellets