Kapasitet (og begrensninger)

Palmako AS eer istand til å bearbeide over 200.000 m3 av sagtømmer pr. år til produksjon av følgende produkter

60.000

trehus

75.000

levegger

6.000

hagemøbler

20.000

lekestativ

25.000 m3

maskindreid tømmer / staur

30.000 m3

limtre

55.000 tonn

trepellets