Lemeks Grupp

Palmako ingår i Lemeks Grupp.

AS Lemeks grundades 1993 i syfte att skapa ett modernt landsomfattande skogsföretag som kan utgöra en bas för etablering av en träindustri som värdesätter inhemskt virke.

Idag har Lemeks Grupp utvecklats till Estlands största skogsnäringsföretag som är baserat på estniskt kapital och som driver framgångsrik verksamhet såväl inom träförädling och virkeshandel som inom jordbruk. 34 dotter- och intressebolag ger arbete till mer än 850 personer i Estland, Lettland, Sverige, Norge, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. I Storbritannien återförsäljs Palmakos produkter av GardenLife Log Cabins.

Medlemskap i Lemeks Gruppen stödjer Palmako såväl i finansstyrning som i IT- och personalstyrning. Dessutom ger det en utmärkt möjlighet till att växla värdefull information och erfarenheter med andra specialister inom samma bransch. Egna sågverk som ingår i gruppens värdekedja säkrar tillgången till råmaterial även under tuffare perioder.

Mera information om Lemeks Gruppen hittar du på webbsidan www.lemeks.ee