Lemeks Gruppen

Palmako tilhører Lemeks Gruppen.

Lemeks AS ble stiftet i 1993 med sikte på å skape et moderne skog- og treforedlingsselskap som systematisk dekker hele landet på grunnlag av hvor det er mulig å etablere treindustri, og hvilke verdier lokalt tømmer har.

I dag har Lemeks utviklet seg til det største skogselskapet i Estland finansiert av estisk kapital, som opererer med hell i sfæren mellom treforedling og innkjøp av skog, samt landbruk. 34 datterselskaper og tilknyttede selskaper gir arbeid til mer enn 850 mennesker i Estland, Latvia, Sverige, Norge, Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

Tilhørighet til Lemeks Gruppen gir Palmako styrke innen finans, IT og personalledelse. Det gir også en utmerket mulighet til å utveksle verdifull informasjon og erfaringer med andre spesialister innenfor samme fagfelt. Eksistensen av gruppetilhørighet i en verdikjede sikrer tilførsel av råmateriale også under vanskeligere tider.

Mer om Lemeks Gruppen på nettstedet www.lemeks.ee