FSC®-certifikat

 

Som ett företag i kontinuerlig utveckling lägger vi mycket fokus på ett miljövänligt
tänkande. Sedan 2004 är vi FSC-certifierade och ger därigenom vårt bidrag till
ett hållbart skogsbruk.

Vid önskemål från kunden och vid större beställningar kan vi erbjuda hus
byggda av FSC-certifierat trä.

Produkter som är tillverkade av FSC-certifierat trä är i produktkatalogen
märkta med FSC-logotyp.

Palmako AS policy för hantering av olagligt trä och trä med tvivelaktigt ursprung:
AS Palmako tillämpar FSC:s policy genom att undvika användningen av trä som har avverkats olagligt; som kommer från genmodifierade träd; som kommer från områden där man bryter mot traditionella och civila rättigheter och trä som kommer från ocertifierad urskog med högt skyddsvärde som beskrivs i FSC:s PBC-policy.

Vi har utsett en person som har till uppgift att bevaka tillämpningen av denna policy. Var god kontakta vår inköpschef om du har frågor kring valfria aspekter i denna policy. Vår policy är offentlig och tillgänglig för alla som vill ta del av den. Vår inköpschef förklarar gärna bakgrunden för denna policy till alla intresserade parter.

Vi lovar att direkt vidta nödvändiga åtgärder så fort vi med hjälp av utomstående har fått in säkra bevis om några leverantörer som förser oss med trä som har avverkats olagligt eller har tvivelaktig bakgrund. Dessa åtgärder kan vara att stoppa leveranser från sådana leverantörer eller uppföljningsåtgärder hos leverantörer för att förklara vår policy och förhindra framtida förseelser.

Vi uppmanar också utomstående att kontakta oss vid misstanke om att trä som har levererats till oss är olagligt eller kommer från oacceptabla källor. Vi åtar oss att utreda alla sådana misstankar som är grundade på tillräckligt bevismaterial.