Logistiklösningar

LOGISTISKT SETT ÄR HELA EUROPA ”PALMAKOS TRÄDGÅRD”

Vid sidan av produktutveckling och högkvalitetstillverkning hanterar Palmako AS hela logistikkedjan, från fabriker till marknader och har den bästa täckningen för sina fokusmarknader: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Skandinavien, Belgien, Spanien, Finland och Estland. Den bästa täckningen innebär att Palmako kan arrangera hemleveranser åt sina kunder. I övriga Europa erbjuds antingen väg- eller containertransporter, i vissa fall även styckegodstransporter. Utomeuropeiska destinationer täcks huvudsakligen genom containertransporter fram till överenskommen hamn eller containerterminal. Palmako lastar årligen totalt närmare 400 containrar, över 3000 lastbilar, levererar över 30 000 ton varor och ombesörjer omkring 5 000 hemleveranser, inklusive speciallösningar för utställningar, inhouse visningar, utställningsgårdar, försäljningskampanjer, etc. Palmako tar hand om alla tullformaliteter och nödvändigt pappersarbete för destinationen.

Trädgårdsvirke

Palmako levererar mer än virke. Palmakos har ett brett sortiment av trädgårdsprodukter som Palmako levererar direkt från sina fabriker till centrala lager, butiker eller brädgårdar. Kombinerade beställningar från olika kunder och marknader gör det möjligt för Palmako att transportera virke effektivt och regelbundet. Högsäsong för försäljning av trädgårdsvirke är vår och sommar, men Palmako levererar året runt. Oftast gör lastbilar flera stopp grundat på förplanerade rutter och tidsöverenskommelser med kunderna. Palmako gör sitt bästa för att leverera virket när du vill ha det.

Palmako har även lokala lager i Tyskland, Frankrike, Sverige, Belgien, Norge, Storbritannien och Spanien för att kunna hålla avtalade ledtider för snabbt förflyttade produkter. Palmako anser att det är lika viktigt att leverera virke till särskilda logistikcentra som till privatbostäder (B2C). Lokala leverantörspartners hjälper våra kunders kunder med leveransen den sista kilometern, inklusive lastbilar med mobila gaffeltruckar eller kranbilar, beroende på marknaden.

Förutsatt att produkterna finns i Palmakos lager är leveranstiden 1-3 arbetsdagar till Skandinavien, 4-6 arbetsdagar till Centraleuropa och 6-8 arbetsdagar för längre avstånd inom Europa. Lokal hemleverans tar ungefär två veckor förutsatt att produkten finns i det lokala lagret. Om så inte är fallet, transporteras den från Estland till lagret. Mindre artiklar så som tillvalsartiklar, provbitar och reservdelar, levereras med spårbar transport.

Rundfräst virke

Vissa ser gårdsstängsel, Imprest ser stolpar; det beror på perspektivet. Marknader med långa traditioner av gårdsstängsel ligger ofta långt ifrån Estland. Av den anledningen har Imprest tagit fram specifika lösningar, med kombinerade väg- och sjötransporter för att nå dessa marknader. Ungefär var tionde dag avgår schemalagda Ro-Ro-linjer till Storbritannien med, bland andra varor, Imprest impregnerade stolpar och stängselartiklar på mafi-plattformar. Styckegodstransporter kräver större tålamod men är mer kostnadseffektiva. Likväl är detta ett viktigt leveranssätt för Palmakos kunder vid sidan av klassiska lastbils- och containertransporter. Imprests impregnerade produkter är populära i Spanien, Portugal och Italien.

Limträ

Limträ som material utvidgar användningsområdet för trä och med den nya produktionslinjen Construct har det geografiska området för våra produktleveranser utökats. Oavsett om det är i Sverige eller i Spanien, Construct kan skicka limträprodukter över hela Europa, så länge dimensionerna överensstämmer med parametrarna för de klassiska gardintrailers. Med lite extra hantering är det även möjligt att leverera limträbalkar i containrar. Vi behov kan Construct anlägga tillfälliga lager och erbjuda leveranser på plats med användning av antingen en mobil gaffeltruck eller en kranbil. Leveranstiden är mer eller mindre samma som för trädgårdsvirke eller något längre, beroende på projektet. Ung. 1-3 arbetsdagar till Skandinavien, 4-6 arbetsdagar till Centraleuropa och 6-8 arbetsdagar för längre avstånd inom Europa. Leveranser på plats kan kräva extra tid. Mindre beställningar kan kombineras med reguljära lastbilstransporter för trädgårdsvirke. Men Construct har även speciella enheter för transport med lastbil så snart en trailer har full last. Inom Estland kan förlängda trailers upp till 24 meter användas på begäran.

Pellets

Heatit håller pelletpressarna varma året runt för att bereda tillräcklig mängd för leverans till dig när det är kallt ute. Förpackade pellets är ofta lastade på pall och kan skickas ut antingen med en full trailer eller container. Heatit ordnar transport till kundens lager; lokal distribution ordnas normalt av kunden. En full last är ungefär 24-26 ton beroende på transportsätt. Leveranstid för transport med lastbil är samma som för trädgårdsvirke. Med containertransport tar det några veckor längre, beroende på destinationen i Europa. Större volymer kan antingen skickas i storsäck eller även som styckegods i fartygslast. Palmako AS kan transportera bulkmaterial antingen till Kunda hamn, där Heatit har lager, eller till en annan estnisk lossningshamn som har kapacitet att hantera bulkmaterial.

Eftersom Palmako tillverkar en rad olika virkesprodukter kombineras lasterna som levereras i Europa så att trädgårdshus, rundfrästa stolpar, möbler och limträ transporteras tillsammans. Allt fler av våra kunder har börjat föredra en enda inköpskälla och Palmakos logistiklösningar stödjer definitivt detta. Idag ligger Palmakos logistikfokus på Europa, men med containertransporter kan vi nå så gott som alla containerhamnar i världen.