Sertifikaadid

FSC®-sertifikaat

Pidevalt areneva ettevõttena pöörab Palmako AS suurt tähelepanu ka keskkonnasõbralikule mõttelaadile. Alates 2004. aastast on ettevõttel FSC®-sertifikaat ning annab seeläbi oma panuse metsade säästlikku majandamisse. FSC®-puidust tooteid pakutakse kliendi soovi korral ja suuremate tellimuste puhul. Tooted, mis on valmistatud FSC®-puidust, on tootekataloogides märgistatud FSC®-logoga.

Palmako AS-il on põhimõtted ebaseadusliku ja kahtlast päritolu puidu käsitlemise vältimiseks

AS Palmako väldib FSC® poliitika rakendamisel sellise puidu kasutamist, mis on ebaseaduslikult langetatud; mis on pärit geneetiliselt muundatud puudest; mis on pärit piirkondadest, kus rikutakse traditsioonilisi või tsiviilõigusi ning puitu, mis on sertifitseerimata kõrge kaitsealuse väärtusega põlismetsadest, nagu on kirjeldatud käesolevas FSC® PBC poliitikas.

Palmako AS-is on kindlaks määratud kontaktisik, kes vastutab käesoleva poliitika rakendamise eest. Palmako ostujuhi poole võib pöörduda selle poliitika mistahes aspekti selgitamiseks. Käesolev poliitika on avalik ja kättesaadav ükskõik kellele, kes selleks soovi avaldab. Ostujuht on meeleldi valmis selgitama selle poliitika tausta kõigile huvitatud osapooltele.

Kui Palmako AS saab kolmandate osapoolte kaudu kindlaid tõendeid, et ükskõik milline varustaja varustab neid ebaseadusliku või kahtlast päritolu puiduga, rakenduvad kohe vajalikud meetmed. Näiteks võidakse peatada sellistelt allikatelt tehtavad ostud; algatatakse tegevused, et selgitada tarnijale Palmako AS poliitikat ja vältida tulevikus samalaadseid juhtumeid.

Palmako AS julgustab endaga ühendust võtma kõiki neid, kes on teada saanud, et neile tarnitud puit on ebaseaduslik või pärit mitteaktsepteeritud allikatest. Palmako AS on võtnud endale kohustuse pöörata tähelepanu kõigile väidetele, mis on piisava tõendusmaterjaliga varustatud

TÜV Rheinland

Suurem osa Palmako lastetoodetest (kiiged, mänguväljakud, mängumajad, liivakastid) on TÜV-sertifiteeritud. TÜV sertifikaat on märk esmaklassilisest ohutusest ja kvaliteedist ning tõendab, et nii toodet kui ka selle valmistamisprotsessi on kontrollinud ja katsetanud sõltumatu sertifitseerimisasutus.

TÜV Rheinland on Palmako tehastes korduvalt läbi viinud lastetoodete valmistamisprotsessi kontrolli ning katsetanud tooteid oma laboris nii mehhaaniliselt kui ka keemiliselt, kindlustamaks, et need vastavad ohutusstandardile EN71. Kõik katsetulemused kinnitavad, et Palmako (TÜV märgistusega) lastetooted on lastele kasutamiseks igati sobivad ja ohutud.

CE

Palmako AS tõendab, et tema toodetud lastetooted ja liimpuittooted vastavad Euroopa Majanduspiirkonna keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. Liimpuittoodete vastavust CE nõuetele tõendab MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute väljastatud sertifikaat nr 0672-CPR-0465.

WPA

Palmako AS on Inglismaa puidukaitseassotsiatsiooni WPA liige. WPA üheks eesmärgiks on pikendada immutatud puidu kui taastuva loodusvara kasutusiga ühtlustatud immutusstandardi abil.

Impresti ümarfreesitud aiatooted on sertifitseeritud WPA auditeerimissüsteemi kohaselt ja neil on lubatud kanda logo „WPA Benchmark“. See tähendab, et Palmako AS immutustoimingud vastavad WPA kvaliteedisüsteemi nõuetele okaspuidust toodete immutuskaitse tagamiseks ja on kooskõlas WPA käsiraamatus määratletud nõuete ja tavadega. Imprest on esimene väljaspool Inglismaad asuv tootja, kellele selline tunnustus on antud.

NTR A, NTR AB

Palmako AS-il on NTR A ja NTR AB sertifikaadid 2017. aastast. NTRi puiduimmutuse sertifikaat kinnitab, et Palmako AS-il on õigus immutada saematerjali ja ümarpuitu kemikaaliga impralit®-KDS Põhjamaade Puidukaitsenõukogu (NTR) nõuete kohaselt. NTR vastutab puidukaitsevahendite nõuetekohase ja vastutustundliku kasutuse ning vaakumsurvemeetodi rakendamise eest.

Imprest süvaimmutatud tooted on sertifitseeritud järgmiselt:

  • Immutusklassid (EN 335): NTR AB (UC3) ja NTR A (UC4)
  • Läbivusklass (EN 351): NP 5
  • Puidukaitsevahend: impralit®-KDS

EN

Construct brändi liimpuittooted ja liimpuidu tootmisprotsess ja tarneahel on kontrollitud ja sertifitseeritud MPA Stuttgart Otto-Graf-Instituudi poolt. Liimpuidu tootmisel on EN 14080:2013 sertifikaat ja sõrmjätkamine toimub EN 14080:2013 / DIN 68140-1 nõuetele vastavalt. Väline audit kvaliteedi protsesside kontrollimiseks ja sertifikaadi hoidmiseks toimub kord aastas. Lisaks kontrollitakse tootmisüksuse siseselt igapäevaselt tootmisprotsessi EN 14080:2013 / DIN 1052-1 nõuetele vastavalt, tehakse katsetusi ja dokumenteeritakse vajalikud tootmisandmed ja parameetrid.

Vastavalt
Tootmine EN 14080 / DIN 1052
Sorteerimine EN 14081 / DIN 4074
Sõrmjätkamine EN 14080:2013 / DIN 68140-1
Liimimine EN 14080:2013
Sisemine kvaliteedikontroll EN 14080:2013 / DIN 1052-1
Group 13 ROTATE SCREEN

ENplus

AS Palmako graanulitootmisel on ENplus sertifikaat 2013. aasta maist. Sertifikaat tõendab, et kogu Palmako AS graanulitootmise protsess ja selle käigus toodetavad Premium kvaliteediga 6 ja 8 mm läbimõõduga küttegraanulid vastavad EN 14961-2 nõuetele ehk tegu on kõrgeima kvaliteediga tootega.