B2B sąlygos

Produktai

Gaminiai yra arba standartiniai gaminiai parduoti („Standartiniai gaminiai“) arba specialiai gaminami atskiriems pirkėjams, įskaitant individualius ir specialius užsakymus („Individualūs gaminiai“). Pardavėjo pagamintų ir parduotų „Standartinių gaminių“ sąrašą galima rasti pardavėjo svetainėje ir prekių kataloge („Katalogas“), kurie pateikiami pirkėjui paprašius. Tik šiuo metu aktyvus gaminių sąrašas yra galiojantis, juo reikia remtis darant užsakymus.

Pardavėjas garantuoja, kad gaminių kokybė atitinka pardavėjo kokybės standartus ir kad gaminių komplektacija atitinka šiuo metu galiojančią produkto specifikaciją.

Užsakymas

Pirkėjas gali užsakyti „Standartinius gaminius“ faksu arba el. paštu. Pirkėjas nurodo numatomą prekių pristatymo vietą ir numatomą pristatymo laiką. Dėl „Individualių gaminių“ tiekimo, pirkėjas pasiūlymo kreipiasi į pardavėją. Bet koks pardavėjo pateiktas pasiūlymas galioja trisdešimt (30) kalendorinių dienų. Jei pirkėjas priima pasiūlymą, tai yra konstatuojama kaip atitinkamų „Individualių gaminių“ užsakymas. Produktų pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma pardavėjui patvirtinus užsakymą. Užsakymo patvirtinime pardavėjas nurodo prekių pristatymo sąlygas.

Kainos ir mokėjimas

„Standartinių gaminių“ kainos yra pagrįstos kainų sąrašu, galiojančiu sudarant pirkimo–pardavimo sutartį. Kainoraščiai priklauso nuo rinkos, tad kainos gali skirtis priklausomai nuo šalies, teritorijos ar klientų tipų. Pardavėjas turi teisę bet kada pakeisti kainas savo nuožiūra. „Individualių gaminių“ kainos nurodytos atitinkamame pardavėjo pateiktame pasiūlyme. Jei kainoraštyje ar pasiūlyme nenurodyta kitaip, į kainas įtraukiamos prekių pakavimo, krovinio ir draudimo išlaidos tranzitu bei kitos išlaidos pagal galiojančias tarptautines komercines sąlygas („Incoterms 2010“). Apmokėjimas už gaminius atliekamas kaip išankstinis apmokėjimas arba, jei pardavėjas pirkėjui išrašė kreditinę sąskaitą, per dvidešimt vieną (21) kalendorinę dieną nuo atitinkamos sąskaitos išrašymo. Už gaminius, pagamintus pagal specialų užsakymą, kurių kaina viršija 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų), pirkėjas privalo sumokėti 5 % kainos užsakydamas ir 45–50 % (pardavėjo nuožiūra) kainos prieš pradedant produktų gamybą. Likusi užsakymo suma yra apmokama, kai produktai pagaminti, bet prieš juos pakraunant transportuoti, arba, jeigu pardavėjas yra atidaręs kreditinę sąskaitą pirkėjui, per dvidešimt vieną kalendorinę dieną nuo atitinkamos sąskaitos faktūros išrašymo..

Pirkėjas padengia visus susijusius banko mokesčius. Apmokėjimas yra laikomas įvykdytu, kai atitinkama suma pasiekia pardavėjo banko sąskaitą. Jeigu pirkėjui nepavyksta laiku atlikti mokėjimo arba jis viršija nustatytą apmokėjimo terminą septyniomis dienomis, pardavėjas gali sustabdyti arba atšaukti atitinkamą užsakymą.

Pristatymas

Jei kainoraštyje, pasiūlyme, užsakymo patvirtinime arba šalims atskirai susitarus raštu ar kita forma, kurią galima atkurti raštu, nenurodyta kitaip, Produktai pristatomi į nurodytą vietą („Incoterms 2010“). Standartinė gaminių pristatymo trukmė yra nurodyta kainoraštyje arba pateiktame pasiūlyme. Konkretaus užsakymo pristatymo sąlygas pardavėjas nurodo užsakymo patvirtinime.

Pirkėjas privalo priimti prekes nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje, laikydamasis šių sąlygų. Pirkėjas privalo kompensuoti visas išlaidas ir žalą, kurią pardavėjas patiria dėl to, kad pirkėjas nepriėmė užsakymo, įskaitant ir išlaidas, patirtas dėl prekių saugojimo.

Pavadinimo išsaugojimas

Kol pardavėjas negauna viso užsakymo apmokėjimo, pardavėjas pasilieka teisėtą prekių nuosavybę. Per tą laiką pirkėjas gali perparduoti prekes tik kaip pardavėjo tarpininkas ir tik įprastomis verslo sąlygomis patikimam pirkėjui.

Tikrinimas ir informavimas

Pristačius gaminį pirkėjas privalo apžiūrėti prekes arba paprašyti jas nedelsiant patikrinti. Tikrinimas turi apimti produktų kiekio ir kokybės tikrinimą bei jų atitiktį lydraščiams.

Jei pristatytų gaminių sąrašas, kiekiai ar kokybė neatitinka patvirtinto užsakymo arba jei produktai ar jų pakuotė buvo pažeisti, pirkėjas privalo pranešti apie tai pardavėjui nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per septynias (7) kalendorines dienas nuo pristatymo datos.

Skundų sprendimas

Bet kokius su gaminiais susijusius skundus, kuriuos pirkėjas gauna iš asmenų, kuriems pirkėjas perpardavė gaminius, derins ir spręs pats pirkėjas. Jeigu skundai yra susiję su gamybiniais defektais, už kuriuos atsakingas pardavėjas, pirkėjas privalo apie skundą informuoti pirkėją per septynias (7) kalendorines dienas nuo skundo gavimo. Tokie skundai bus išspręsti pagal atskirą šalių susitarimą, remiantis įprasta pardavėjo skundų nagrinėjimo tvarka. Pardavėjas nekompensuoja jokių papildomų pirkėjo ar subpirkėjo išlaidų (įskaitant gabenimo išlaidas), nebent šalys prieš tai susitarė kitaip.

Intelektinė nuosavybė ir produkto informacija

Visa pardavėjo intelektinė nuosavybė, įskaitant autorių teises, prekių ženklus, patentus, prekių pavadinimus, komercines paslaptis, „know-how“, techninius dokumentus, gaminio ir produkcijos specifikacijas bei kitą gamybinę informaciją arba teises ar licencijas, susijusias su bet kuria iš pirmiau paminėtų, naudojamų, kai susijusi su produktais, lieka vienintele ir išskirtine pardavėjo nuosavybe.

Pardavėjas turi teisę fotografuoti ir kitaip užfiksuoti gaminius prieš įrengiant, įrengiant ir įrengus arba paprašyti pirkėjo pateikti tokias nuotraukas ir kitus įrašus bei naudoti juos rinkodaros tikslais.

Bet kokia pardavimo medžiaga, kurią pirkėjas gavo iš pardavėjo reklamos tikslais, gali būti naudojamos tik pardavėjo gaminių pardavimui skatinti.