Palmakos dotterbolag Imprest vinner utmärkelsen WPA Quality Award i Storbritannien

AS Imprest är en stolt vinnare av WPA:s (Wood Protection Association) utmärkelse Treated Wood Quality Excellence 2018. Utmärkelsen delades ut för tillverkning av träprodukter under WPA Benchmarks kvalitetssystem för skyddsbehandlat trä. Nomineringar för denna utmärkelse görs uteslutande av WPA:s granskare för kvalitetssystem. Estlandsbaserade AS Imprest berättade att tredjeparts kvalitetssäkring var en avgörande faktor för att kunna bygga upp kundförtroende och lyckas på marknaden för behandlat trä i Storbritannien.

WPA:s styrelseordförande Stephen J Young kommenterar: ”Imprest anslöt sig till WPA:s kvalitetssystem år 2013 och har sedan dess konsekvent visat sitt engagemang för att bibehålla certifiering.  De tillhör eliten inom träbehandling i Europa och förtjänar sin utmärkelse för kvalitet från WPA. “

Imprests lager- och leveranschef Tõnis Tagel, som tog emot utmärkelsen, säger: ”Vi är verkligen stolta över att ha vunnit WPA-utmärkelsen. Vi har arbetat hårt tillsammans med vår leverantör av behandlingskemikalier för att uppnå den bästa behandlingskvaliteten för våra produkter i Premiumsortimentet.”

WPA är en teknisk och rådgivande organisation för träbehandlingsindustrin i Storbritannien, som målmedvetet förbättrar prestandan för trä som ett hållbart val inom byggnadsmaterial. Ett av målen för WPA är att förbättra livslängden för behandlat trä genom en enhetlig behandlingsstandard.  För att kunna uppnå detta deltar organisationen i arbetet med framtagande av brittiska behandlingsstandarder och är rådgivande organ vid implementering av standarderna.

Från juli 2013 är Imprest produkter från Premiumsortimentet certifierade av WPA:s kontrollsystem och har rätt att bära ”Benchmark” loggan. Imprest är den första tillverkaren utanför Storbritannien som belönats med denna utmärkelse.

Vinnarna av 2018 års utmärkelser tillkännagavs vid en festmottagning och middag onsdagen den 11:e april i Derby, Storbritannien. Evenemanget föregick WPA:s Making the Most of Wood Conference som gick av stapeln dagen efter.

Imprests lager- och leveranschef Tõnis Tagel (till höger) och priskategorins sponsor, Koppers representant Sharon Bratton (till vänster) / Foto: WPA

***

AS Imprest tillhör AS Palmako med en omsättning som översteg 60 miljoner euro år 2017 och med 460 anställda vid 4 fabriker och 4 utländska filialer i Storbritannien, Frankrike, Sverige och Norge. Båda företagen ingår i Lemeks Group som har utvecklats till ett av de största skogsindustriföretagen i Estland.

WPA Benchmark är ett tredjeparts kvalitetssystem för trä  som är skyddsbehandlat genom impregnering. Det drivs av Wood Protection Association, Storbritanniens tekniska och rådgivande organ för användning av industriell träskyddsteknologi. WPA Benchmark etablerades år 2011 som ett hjälpmedel för den brittiska marknaden för behandlat trä, för att försäkra köpare att produkterna de köpt är korrekt behandlade för sitt ändamål, i linje med kraven i brittisk standard BS 8417. Systemet certifierar den aktuella träprodukten och verifierar att den har behandlats för den livslängd som anges i BS8417 – 15, 30 för virke med markkontakt eller 60 år för byggnadsvirke inomhus. Systemet förstärks ytterligare av ett godkännandesystem för träskydd som specificerar den minimala mängden skyddsmedel som ska finnas kvar i produkten efter behandling.