Palmako AS

Vi är Estlands ledande tillverkare och exportör av limträ samt stugor i fräst hustimmer. I samband med invigning av en ny pelletsfabrik 2013 utökades vårt produktutbud med 6 och 8 mm bränslepellets med Premium kvalitet. Sammanslagning med Imprest! Medlemskap i Lemeks Grupp gör oss till en del av en heltäckande leveranskedja: från plantering av skog och virkestillverkning i sågverk till framställning av slutprodukter.

Våra tre fabriker tillverkar över 55 000 timmerhus, nära 30 000 m3 limträprodukter, över 24 000 m3 djupimpregnerade trädgårdsprodukter och 46 000 ton pellets om året, för försäljning genom ett omfattande återförsäljarnätverk främst i Europa. Våra huvudmarknader är Tyskland, Frankrike, England, Skandinavien, Italien och Spanien men Palmakos hus och limträ kan påträffas även i många andra länder.

Vår vision är att vara en välkänd och uppskattad tillhandahållare av kvalitetsprodukter i nordiskt trä i Europa.

Vår mission är att främja en miljövänlig och hälsosam livsstil. Vi värdesätter högt möjligheten att arbeta med trä – ett material som förutom alla andra bra egenskaper (lätt, starkt, lättbearbetat till ringa energiförbrukning, bra värmeisolerande egenskaper, vackert) är en förnybar naturresurs. Vi vill att så många personer som möjligt ska kunna ta del av värdet för detta unika byggmaterial.

Vår verksamhet utgår från följande grundvärderingar:
• Vi är ärliga
• Vi är resultatinriktade
• Vi är öppna för förändringar och utveckling
• Vi kan ta ansvar
• Vi respekterar våra samarbetspartners
• Vi uppskattar våra medarbetare för vad de gör, inte för vad de säger
• Vi delar med oss våra kunskaper och vårt kunnande
• Vi vill finnas på riktigt och inte bara verka finnas