Inköp

I tillverkning av våra slutprodukter använder vi material från gran som har vuxit i nordiska förhållanden. Våra kunders höga medvetenhet om kvalitetsvirke och kunnighet att värdesätta det ställer höga krav på kvaliteten av inköpt virke.

Om du har grantimmer att erbjuda och kan värdesätta det är du välkommen att kontakta vårt professionella och erfarna team. Tillsammans hittar vi lösningen hur vi kan ge ditt material högsta mervärde och leverera det till kunder som uppskattar det. Våra främsta samarbetspartners vid inköp av trämaterial kommer från Estland, Lettland och Ryssland där vi har långa erfarenheter av köpverksamhet.

Välkommen med din offert!