Ytbehandling

Trä utsätts lätt för insekts-, fukt- och svampangrepp. Genom att skydda trä mot dessa faktorer kan livslängden för träprodukter bli mycket längre.
Modular Gardens produkter kan beställas med olika ytbehandlingar:
 
Obehandlat naturellt trä Vitmålad Djupimpregnerad brun Djupimpregnerad grön
NO WTPNT1+2 BNVPI GNVPI
Naturellt trä ska helst behandlas med träskyddsmedel snarast möjligt för att ge produkten en längre livslängd och behålla dess vackra utseende.
 
Färgbehandling sker i sprutkammare med modern flow-coating teknik. Efter färgbehandling torkas detaljerna i en 30 m lång torkkammare som garanterar full kontroll över torkprocessen.
 
 
Modular Gardens produkter är djupimpregnerade på vakuum- och tryckmetoden. För impregnering används Impralit®-KDS impregneringsmedel. Det är ett vattenbaserat kromfritt träskyddsmedel som skyddar träet mot insektsangrepp (bl.a. av termiter), röta och svampangrepp. Medlet ger dessutom ett temporärt skydd mot blånad och mögelangrepp. Impralit®-KDS har funnits på marknaden redan över 20 år. Impregneringsprocessen överensstämmer med riskklasser enligt Europastandarden EN351.
Under impregneringsprocessen tränger impregneringsmedlet djupt in i träet med hjälp av tryck och vakuum. Först skapas vakuum inuti träets cellhåligheter för att tömma cellerna på luft. Därefter fylls cellhåligheterna med en konserveringslösning som trycks in i träet under högt tryck.