Valet och montering av en stuga

Vilket hus bör man välja
I vårt sortiment ingår stugor för alla möjliga ändamål. Ta ditt beslut utifrån husets användningsområde och välj ut lämplig grundplan och design. Husens väggtjocklekar är projekterade utifrån husets storlek och användningsområde. Vi har framförallt prioriterat maximal användarvänlighet och praktiska egenskaper och inte det billigaste priset.
Med tanke på innehavare av mindre trädgårdar som behöver förvaringsutrymme för redskap eller ved har vi utökat vårt produktutbud med enkelt monterade vedbodar av prefabricerade element. I princip handlar det om en stuga som levereras i form av element som bara behöver skruvas ihop. Elementen är tillverkade av brädor som är spikade på spikläkt.

Vid valet mellan olika produkter bör man även beakta kvaliteten för dörrar och fönster. Många av våra hus har praktiska – låga och metallbelagda trösklar, inåtgående fönster är oftast sidohängda vridfönster, dörrar och fönster med högre kvalitet har glaskassetter med dubbla glas, gummitätningar och en dropplist i metall. I produktkatalogen finns det en produktbeskrivning för alla produkter.

Vad ingår i en hussats
Stugorna levereras i form av färdiga detaljer i transportemballage. Hussatsen innehåller alla detaljer som behövs för husets byggande: djupimpregnerade grundbalkar, hyvlade helspontade golv- och takbrädor, väggdetaljer förberedda för knutförband, takåsar, glasade dörrar och fönster, lister till taket och golven, monteringsbeslag såsom skruvar och spik mm.
En sådan hussats väger 300 till 2000 kg beroende på husets storlek. Eftersom innehållet i hussatsen skiljer sig åt hos olika produkter rekommenderar vi att noggrant läsa igenom produktbeskrivningen för att få veta vad som ingår och vilka tillbehör kan köpas till ytterligare. Till exempel hos lekstugor använder vi plexiglas i stället för vanligt glas av säkerhetsskäl; några av stugorna levereras med tjärpapp som annars säljs som tillbehör till många andra produkter osv.

Alla trädetaljer levereras i naturellt utförande och behöver behandlas med träskyddsmedel av ägaren för att skyddas mot väderpåverkan.

Stugans montering
Monteringen av stugan måste starta med förberedelse av grunden. Stugan behöver inte nödvändigtvis en gjuten betonggrund, grunden kan även byggas av lättbetongblock, betongplattor eller -stolpar som bör grävas ner och lodas in innan montering av stugan för att undvika sättningar.
Alla hussatser levereras med en monteringsanvisning som beskriver alla viktigaste monteringsskeden och innehåller detaljerade väggritningar. Du kan redan ta en titt på monteringsanvisningen vid aktuell produktbeskrivning på vår hemsida.