Tvärsnitt av ett timmerhus

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.1
6.1
7.1
8.1
8.2
8.3
9.1

 

Husgrund
Bärlina (under väggarna, djupimpregnerad)
Golvbjälkar (djupimpregnerade)
Golvisolering (ull)
Golvbrädor
Terrassbrädor (djupimpregnerade)
Väggdetaljer
Vindspärr
Väggläkt
Väggisolering (ull)
Väggpanel
Stödjande stolpar
Mellanbjälklag
Golvbjälkar
Takbrädor
Ljudisolering (ull)
Golvbrädor
Takåsar
Taksparrar
Ventilationslister
Takisolering
Vindspärr
Distanslister
Takbrädor, övervåningen
Takbeläggning
Vindskivor
Takfotsbrädor
Terrassräcke
Dörr
Fönster
Trappa
Trappans handledare
Trappräcke
Takkupa