Träpellets

Träpellets är ett miljövänligt biobränsle vars främsta fördelar ligger i ett betydligt förmånligare pris jämfört med andra uppvärmningssätt, samt dess enkelhet och användarvänlighet. Vi erbjuder 6 och 8 mm träpellets i Premium kvalitet. Vid tillverkning använder vi bästa möjliga råvaror såsom torrt sågspån, hyvelspån och restbitar från virkesbearbetning. Vi använder oss av restprodukter från vår egen tillverkning men köper även in råmaterial från våra goda samarbetspartners. Vi startade med pelletstillverkningen i början av 2013 med fabrikens produktionskapacitet 4,5 ton/timme, vilket ger oss en årsvolym på upp till 30 000 ton träpellets.

I början av maj 2013 slutfördes certifieringsprocessen för AS Palmakos pelletstillverkning framgångsrikt och vårt företag tilldelades ett Enplus certifikat. Detta certifikat intygar att våra 6 och 8 mm eldningspellets av Premium kvalitet uppfyller kraven i EN 14961-2, d.v.s. är produkter med den högsta kvaliteten. Certifikatet intygar dessutom att hela tillverkningsprocessen uppfyller alla gällande krav.