Stolpar och stolpskor

Palmako Modular Gardens moduler byggs på limträstolpar MG 1800 med svart förzinkad stolpsko som även passar för uppsättning av staket. Vid uppsättning av staket kan Modular Garden-stolpar ersättas med vanliga stolpar i massivt eller limträ för montering med olika stolpskor eller med längre stolpar för nedgrävning. För bäst precision och vackraste slutresultat använd den för serien specialdesignade svartförzinkade MG stolpskon när du monterar staketet. Den låter dig att justera stolphöjden och fästa panelerna tätare än vid andra monteringssätt. Fördelarna med limträstolpar ligger i dess stabilitet och goda väderbeständighet – stolpar av limträ varken sväller eller krymper och de slår sig inte. Det innebär även att inga fula längsgående sprickor bildas på grund av svällning och krympning. 
 
 
Montering ovan marknivå
För infästning till terrassen, betong- eller stenyta passar stolpskon ”Palmako”, stolpsko med platta och U-formad stolpsko. MG stolpskon passar endast til MG stolpen. 
 
Montering under marknivå
Om du vill slå in stolparna i marken, använd stolpsko med spets. Du kan även gräva ner stolpen i marken och säkra med betong. När man gräver ner stolparna i marken bör man tänka på att minst 1/3 av stolpen ska vara under marknivå och att det är svårare att justera höjden på en nedgrävd stolpe. Vid nedgrävning av stolpen bör hänsyn tas till markfuktens negativa effekt på trä som kan förkorta stolpens livslängd.
------------------
stolpe limträ
stolpe massivt trä