Staket – för ökad avskildhet

Trädgården börjar från ett omgärdande staket som formar det personliga rummet och ger trygghet. Det skärmar av det egna rummet där man i lugn och ro kan återhämta sig från vardagsstressen och ägna sig åt sina nära och kära. Staket är Palmako Modular Garden™ enklaste produkt, men samtidigt också den konceptuella grunden för hela serien. Staketpaneler finns att beställa med olika mått och designlösningar.
När du vill sätta upp ett staket, börja med att välja ut passande staketpaneler och stolpar. Alla moduler byggs på limträstolpar MG 1800 med svart förzinkad stolpsko som även passar för uppsättning av staket. Vid uppsättning av staket kan Modular Garden-stolpar ersättas med vanliga stolpar i massivt eller limträ för montering med olika stolpskor eller med längre stolpar för nedgrävning. Utbudet av våra stolpar och stolpskor hittar du under rubrikerna ”Stolpar och Stolpskor”.
 
Exempel: Staketet nedan består av olika A paneler och staketstolpar i två olika längder