PALMAKO OCH IMPREST FORTSÄTTER NU ENBART UNDER VARUMÄRKET PALMAKO

Det är närmare tre år sedan vi först aviserade sammanslagningen av Palmako AS och Imprest AS, dotterbolag till Lemeks Group, sommaren 2015 och nu sker den slutliga sammanslagningen den 1 augusti 2018 varefter vi forstsätter verksamheten under namnet Palmako AS. Alla tillgångar, kontrakt, rättigheter och skyldigheter för Imprest AS överförs till Palmako AS som ett resultat av sammanslagningen. Alla befintliga avtal och samarbetsförhållanden fortsätter att gälla. Namnet Imprest är ett välkänt och starkt varumärke vilket kommer även i fortsättningen att användas som varumärket för produktkategorin maskinfräst trä. 
 
Följande företagsuppgifter för det fusionerade bolaget kommer att användas efter sammanslagningen den 1 augusti 2018:
Palmako AS
Näituse 25, 50409 Tartu 
Organisationsnummer 10301984
Momsregistreringsnummer: EE100040546 
Transaktionskonto: IBAN EE811010220224225224; SWIFT EEUHEE2X; SEB Pank AS  
 
Vi hoppas att våra samarbetspartners kan införa nödvändiga ändringar i dokument och fakturor i god tid eftersom vi inte längre godtar fakturor eller dokument adresserade till Imprest AS från och med 1 augusti 2018. Vänligen ha i åtanke att Palmako AS kommer att utställa fakturor för varorna sålda under varumärket Imprest från och med 1 augusti 2018.
Var god kontakta de kontaktpersoner du redan känner om du har några frågor eftersom telefonnummer och e-postadresser för våra anställda fortsätter att vara desamma. 
 
Med vänlig hälsning 
Palmako AS