Palmako bildar ett nytt dotterbolag för den norska marknaden

AS Palmako har bildat ett norskt dotterbolag, Palmako Norge AS, för att ännu kraftigare etablera sig på den norska marknaden och öka sin omsättning i Skandinavien. Det nya företaget är ännu ett steg i implementeringen av den strategiska utvecklingsplanen för Palmakos försäljningsorganisation som togs fram för effektivitetssäkring i företagets försäljnings- och kundserviceprocesser.

Norge är ingen ny eller okänd marknad för Palmako. Palmakos produkter har sålts där via olika distributörer i många år och det var den erfarenheten som gav företaget mod att etablera sig på den norska marknaden mer direkt och kraftfullt genom ett dotterbolag. Palmako erbjuder ett brett produktsortiment med allt till trädgården som går att tillverka av trä – trädgårdshus, paviljonger, lekstugor, carportar, verktygsbodar, trädgårdsmöbler, staket, blomlådor och altanvirke. Företaget tillverkar även staketstolpar av rundsvarvat och djupimpregnerat trä och andra djupimpregnerade träprodukter, limträ, prefabricerade element till bostadshus samt värmepellets. Mer än 95 % produktionen går på export, främst till Europa.

Palmako har skapat sig ett namn i Skandinavien under en längre tid. För ungefär ett år sedan bildades ett dotterbolag i Sverige (Palmako AB) som ska dela sitt mellanlager med det norska dotterbolaget.

- Vi hoppas på att kraftigt öka vår omsättning på den skandinaviska marknaden, berättar Timo Hermlin, en av medlemmarna i styrelsen.  Vi har dessutom satsat hårt på produktutveckling under de senaste åren, så vi har en hel del nytt och spännande att erbjuda Skandinavien, bl.a. vårt koncept Palmako Modular Garden™.  Det är genom våra dotterbolag som vi hoppas öka vår effektivitet och få en puff uppåt, för att hela vårt produktsortiment inom alla kategorier ska kunna utmärka sig och bli framgångsrikt på den norska marknaden. Palmako Norge AS kommer att ledas av Yngve Sommer som genom sin tidigare chefsbefattning  hos RKC AS har en utmärkt översikt av Palmakos affärsmodell och produkter. Med stöd av Yngves erfarenhet kommer den första stora utmaningen för vårt norska dotterbolag bli att säkerställa en snabb och flexibel gör-det-själv-service genom så kort leveranskedja som möjligt, tillägger Hermlin.

AS Palmako ingår i Estlands största virkes- och skogskoncern Lemeks Grupp, vars verksamhet omfattar hela värdeökningskedjan inom träförädling, från skogsförvaltning och virkesuppköp till dess initiala bearbetning vid sågverk samt färdigställande och marknadsföring av slutprodukter. Gruppen har 29 dotter- och intressebolag. Den sammanlagda omsättningen för dotterbolagen år 2016 var 115 miljoner euro, med ytterligare 48 miljoner euro i omsättning genererade av intressebolagen. Gruppen har fler än 850 anställda i Estland, Lettland, Frankrike, Storbritannien, Sverige och nu även i Norge.