Massivt trä och limträ

När man planerar att köpa ett trähus, kan man fråga sig om man bör föredra massivt trä eller limträ. Oftast väljs väggtjockleken utifrån husets konstruktion (husets mått, höjd, antalet mellanväggar mm), annars bör man främst utgå från husets ändamål (om det ska användas för förvaring eller som bostad) och underhållsvänlighet. För att göra valet enklare för dig har vi härnäst listat upp några kännetecknande egenskaper för de båda trätyperna:

» Massivt trä
Egenskaper för massivt trä:
• fukthalt 18% +/-2%
• torkningssprickor och springor kan förekomma
• väggarna kan sätta sig upp till 5% efter montering och behöva justering
Användning av massivt trä:
Massivt trä passar för byggnation av lättare byggnader såsom stugor, fritidshus mm. Om huset önskas användas året runt, är tilläggsisolering ett måste.

» Limträ
Limträet kombinerar modern teknologi och flera hundra år långa byggtraditioner för trähus där man har bevarat träets bästa egenskaper och förbättrat de svagare sidorna hos massivt trä.
Egenskaper för limträ
• högre stabilitet (sväller och krymper inte, vrider sig inte)
• fukthalt 12% +/-2%
• homogen struktur (inga sprickor, defekter), ser bra ut
• minimal sättning av väggar efter montering (upp till 2%), därför byggs husen lättare, med mindre behov för senare justering. Knutförbanden är tätare.
• bättre brandsäkerhet och värmeisolering.
Användning av limträ:
Limträ kan användas för både lättare byggnader såsom fritidshus och bastur men även för större hus. För bostadshus rekommenderar vi bestämt limträ, beroende av husets läge, klimatet och lokala byggnormer kan dock tilläggsisolering behövas.