Heat!t

2013 investerade vi i en förpackningslinje för mindre pelletsförpackningar för att även kunna erbjuda våra värmepellets direkt till slutkonsumenterna och inte bara som bulkvara. En förpackning innehåller 15 kg värmepellets, en pall innehåller 65 förpackningar med total vikt på 975 kg Förpackade träpellets säljer vi under varumärket HEAT!T.

 


Förpackningslinje för mindre pelletsförpackningar