Estlands mest moderna limträproduktionslinje invigdes i Palmakos fabrik i Kavastu

Limträproducenten Palmako AS har i sin limträfabrik i Kavastu invigt en innovativ produktionslinje som gör produktionen effektivare, sortimentet bredare och möjliggör betydligt högre grad av kundanpassning.

Den nya linjen planerades utifrån företagets behov och med målet att använda resurserna bättre så att även produktionens miljöpåverkan kan reduceras.

Konceptet för produktionslinjen togs fram som ett samarbete mellan världsledande specialister. ”Den nya lösningen skapar en logistisk helhet av produktionslinjen och gör hela produktionen snabbare och mer flexibel. Hela processen optimeras och styrs med hjälp av en särskild mjukvara vilket leder till att vi kan minimera det svinn som uppstår under lagerhållning och intern logistik,” förklarar Palmakos vd Rain Raudsepp.

Den nya linjen gör att fabriken kan tillverka upp till 18 m långa och 1280 mm höga limträbalkar. ”Fram tills nu var produktionens maximala dimensioner en viktig begränsning för oss, men nu löser det problemet sig,” säger Raudsepp.

Enligt produktionschefen Silver Simenson kan man nu fokusera mer även på tillverkning av unika produkter till beställare. Trots att volymerna i dessa fall kan vara små och uppdragen mycket olika, kan de med hjälp av den nya helautomatiska produktionslinjen utföras snabbt, men samtidigt med hög kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris.

Den nya investeringen har en prislapp på 12 miljoner euro. Av dessa kommer 2 miljoner euro som stöd via Estlands Centrum för Miljöinvesteringar (KIK) från EU:s sammanhållningsfond.

Palmakos limträprodukter säljs under varumärket Construct by Palmako. Varumärkets mission är att hjälpa kunden med att spara material, tid och energi genom att erbjuda effektiva helhetslösningar i konstruktionsvirke.

AS Palmako är Estlands ledande producent och försäljare av trädgårdshus i hyvlat och sågat virke, limträ, rundfräst och tryckt virke. I Palmakos sortiment ingår även hus med trästomme samt värmepellets. Vid företagets fyra fabriker produceras mer än
51 000 trähus, drygt 27 000 m3 limträprodukter, mer än 24 000 m3 produkter till trädgården samt 46 000 ton pellets årligen. Försäljning sker genom ett omfattande nätverk av återförsäljare, huvudsakligen i Europa. AS Palmako ingår i Estlands största trä- och skogsindustrikoncern, Lemeks Group.