Eldning med pellets

Träpellets kan användas i alla vedpannor och med hjälp av en specialbyggd korg även i vanliga braskaminer. Fördelen med pelletseldning ligger i dess avsevärt lägre pris jämfört med andra eldningssätt, enkelhet och användarkomfort, eftersom pannan behöver påfyllning en gång i veckan. Dessutom är det ett naturvänligt och miljösnålt eldningssätt.
 

Värmevärden och uppvärmningskostnad*

Bränsle Enhet Värmevärde Enhetspris** (EUR) priset för 1 kWh (EUR) Uppvärmnings-kostnad*** (EUR/år)
BJÖRKved 1rm 1700 kWh 49,00 0,029 576
ALved 1rm 1230 kWh 38,00 0,031 618
träpellets 1kg 4,8 kWh 0,222 0,046 925
naturgas 1m3 9,3 kWh 0,573 0,062 1 233
el 1 kWh 1 kWh 0,136 0,136 2 726

* enligt olika internetsidor
** för slutkonsumenten, inkl. moms, nätavgifter mm
*** kgenomsnittligt hushåll (150 m2 villa) förbrukar ca 20 000 kWh energi per år