Limträprodukter

Våra limträprodukter omfattar limträbalkar, dubbel- och trippelbalkar, fingerskarvat konstruktionsvirke och limträstockar. Balkarna används främst som bärverk i olika träkonstruktioner. Limträstockar använder vi såväl i produktionen av väggkonstruktioner för våra timmerhus som för försäljning till andra timmerhustillverkare.
https://www.palmako.com/sites/default/files/field_pdf_catalog/glue_lam_timber_2018_05_06_swe.pdf